معرفی بیارجمند و منطقه حفاظت شده توران
معرفی مناطق گردشگری و توریستی بیارجمند
امکانات جانبی
blogskin
>
مجتع رفاهی بیارجمند

مزار شهدای گمنام

مجتع رفاهی بیارجمند

 امکانات پذیرایی واقامتی

پمپ بنزین مجتع رفاهی بیارجمند

پمپ بنزین ویژه مسافرین عبوریارسال توسط ابوالفضل احمدی
 
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۲


ارسال توسط ابوالفضل احمدی
 
تاريخ : پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۹۲
بیارجمند
ابوالفضل احمدی

بیارجُمَند ، بخش و شهری در استان سمنان . نام شهر ظاهراً از ترکیب نام دو قریة بیار (جمع بئر به معنای چاه ) و جُمند در قومس * (= کومش ) پدید آمده است . بیارجمند در گذشته ولایت «بیار و جمند» را تشکیل می داده است (حافظ ابرو، ج 2، ص 107). مقدسی در قرن چهارم مطالب فراوانی دربارة بیار، که اجداد مادری او اهل آنجا بوده اند، ذکر کرده است . به نوشته او، بیارشهرمانندی در کورة قومس بوده که دژ و بارو و مزارع و تاکستان و باغهای میوه داشته است . وی همچنین از پرورش شتر و گوسفند و تولید روغن در آنجا یاد کرده و می نویسد که ، شهر منبر (مسجد جامع ) و بازار نداشته ، و خرید و فروش در خانه ها انجام می شده است . در این منطقة کم آب ، آسیابها در زیرزمین ساخته شده بوده و آب از بالا بر آنها می ریخته است . اهالی شهر در ضدیّت با کرّامیّه سخت تعصب داشته اند. در زمان مقدسی ، شهر از دست دیلمیان در آمده بوده است و سامانیان بر آن حکومت داشته اند (ص 26، 356، 357، 367؛ ایرانیکا ، ذیل «بیار»).

در 388، ابن اسفندیار (ج 2، ص 8)، از قلعة جُمند (جومند) نام می برد که ابوعلی حمویه ، نصربن حسن فیروزان را در آنجا پناه داد. در 407 نصر از بیار و جومَند به ری رفت و از ترس قابوس و لشکریانش ، راه بیابان را طی کرد (رشیدالدین فضل الله ، ص 144؛ عتبی ، ص 360). یاقوت حموی بیار را شهری در قومس بین بسطام و بیهق ضبط کرده و چندتن از ادبا و علمای آنجا را نام برده است (ج 1، ص 772).

در اوایل قرن هشتم ، حمدالله مستوفی بیار را شهری متوسط و با هوای معتدل ، از اقلیم چهارم در خراسان دانسته ، که حاصلش غله و اندکی میوه است (ص 150). در دورة سربداران (737ـ 788) بیارجمند و مناطق اطراف آن به دست امیر عبدالرزاق سربدار افتاد (پطروشفسکی ، ص 52). خوافی در بیان وقایع 740، از تصرف بیارجمند و نواحی اطراف از جمله دامغان و بسطام و سمنان ، به دست وجیه الدین مسعود باشتینی سربدار خبر می دهد (ج 3، ص 59).

در 864، سلطان حسین میرزا (از سلسلة تیموریان ) به دلیل ناامنی و غارت قبایل عرب در نواحی بیار و جمند، عبدالعلی ترخان را به سرکوبی آنان فرستاد (خواندمیر، ج 4، ص 122). از اواخر قرن دوازدهم به بعد، جهانگردان اروپایی که از حاشیة شمالی کویر بزرگ گذشته اند، درباره بیار مطالبی نوشته اند. کاپیتان کلارک به حدود دویست خانه و آبیاری با قنات در بیار اشاره می کند ( ایرانیکا ، همانجا؛ نیز

رجوع کنید به شیندلر، ص 168). مک گرگور در اوایل قرن چهاردهم / اواخر قرن نوزدهم ، در سفر خود به منطقة کویر مرکزی ایران ، گذشتن از منطقة بین سمنان و بیارجمند و سبزوار

در شمال ، و یزد و نایین و بیابانک در جنوب را از گذشتن از دریاها خطرناکتر می داند (ص 102). در دورة قاجاریه ، بیارجمند از بلاد خراسان ، نزدیک سبزوار، بود و جایی خوش و هوایی دلکش داشت (شیروانی ، ص 152). اعتمادالسلطنه سخنان پیشینیان را دربارة بیار تکرار کرده و اطلاع جدیدی از وضع آن زمان شهر به دست نداده است ( رجوع کنید به ج 1، ص 520). وی جومند را نام قلعه ای در قومس که برخی آن را جومَندر و جوزْمندر نوشته اند، ضبط کرده است (ج 4، ص 2293). در 1311 ش ، بیارجمند از بلوکات شاهرود، در مجاورت بلوکات فرومَد، خارتوران ، طرود و زیراِستاق بود که مرکز آن بیار و محصولات مهم آن پنبه و انگور و توتون بود (کیهان ، ج 2، ص 207، ج 3، ص 177).

امروزه ، بیارجمند مرکز بخشی به همین نام در شهرستان شاهرود از استان سمنان است . بخش بیارجمند در منطقة کویری و مشتمل بر دو دهستان به نامهای خارتوران / خارطوران (به مرکزیت زمان آباد؛ در نیمه اوّل قرن نهم ، حافظ ابرو خاروطبران را ترکیب دو قریة خار و طبران می داند رجوع کنید به ج 2، ص 107) و بیارجمند (به مرکزیت خانخودی ) است . از شمال به بخش میامی (شهرستان شاهرود)، از مشرق به بخشهای داورزن و رودآب (شهرستان سبزوار) و بخش انابد/انابت (شهرستان برداسکن )، از جنوب به بخشهای مرکزی و دستگردان (شهرستان طبس ) و از مغرب به بخش مرکزی شاهرود محدود است . آبادیهای آن عمدتاً در دشت قرار دارد، به طوری که در 1375 ش از 126 آبادیِ بخش ، استقرار 96 آبادی در دشت ذکر شده است (مرکز آمار ایران ، 1376 ش الف ، ص 7). مهمترین کوههای آن عبارت اند از: کوه پیغمبر (مرتفعترین قله : 265 ، 2 متر) در جنوب آبادی زیور و جنوب غربی آبادی صالح آباد در حدود 123 کیلومتری جنوب شرقی بیارجمند؛ کوه منفرد آسیاب (مرتفعترین قله : 055 ، 2 متر) در حدود ده کیلومتری شمال غربی بیارجمند؛ سوخته کوه (مرتفعترین قله : 416 ، 2 متر) در حدود هفده کیلومتری شمال غربی شهر بیارجمند؛ قلعه آهو (مرتفعترین قله : 920 ، 1 متر) در حدود پانزده کیلومتری شمال غربی شهر بیارجمند؛ یَزدو (مرتفعترین قله : 641 ، 1 متر) در جنوب آبادیِ یزدو در حدود 23 کیلومتری جنوب شرقی شهر بیارجمند؛ و چاریانو (مرتفعترین قله : 620 ، 1 متر) در حدود دوازده کیلومتری شمال غربی شهر بیارجمند. رود کال شوراب ، خارتوران و رودهای موسمی و سیلابی کالِتگوک ، کالِتلخه بو و آب گورخو در آن جریان دارد.تلخاب از چشمه های مشهور بیارجمند (با آب نسبتاً شور)است . آبیاری زمینهای زراعی با چندین رشته قنات و چاههای عمیق و نیمه عمیق صورت می گیرد و بیشتر آبادیهای آن کشتزارهای موقت دارد.

محصولات عمدة آن گندم ، جو، پنبه و زیره است که بعضی صادر می شود. ازگیا، کتیرا و گز و تاغ دارد و از زیا، روباه و شغال و گرگ و آهو و خرگوش و کبک در آن یافت می شود (ایران . وزارت دفاع . ادارة جغرافیائی ارتش ، جاهای متعدد). نواحی شمالی و دامنه های آن ، مراتعِ دامهاست ، به طوری که بیارجمند قشلاق دامداران سنگسری است . دهستان خارتوران نیز قشلاق طایفة سنگسری و کردهای قوچانی و گله داران تُرشیزی است (حقیقت ، ص 261،263). شترداری در برخی نواحی آن رایج است . دارای صنایع دستی قالی ، قالیچه ، پشتی ، گلیم و نمد است . فرشبافی آن با طرحهای سبزواری ، کاشی ، بلوچی و تنگی و نقشهای گلریز، جقه ای و چهارخانه مشهور است (ایران . وزارت دفاع . ادارة جغرافیائی ارتش ، جاهای متعدد).

طبق قانون تقسیمات کشوری مصوب 16 آبان 1316، بخش بیارجمند در شهرستان شاهرود از استان دوم (مازندران ) تشکیل شد. در 1340 ش ، با جدا شدن سمنان از استان دوم ، تابع فرمانداری کل سمنان گردید ( رجوع کنید به دایرة المعارف فارسی ، ذیل «سمنان ، شهرستان »). زبان اهالی ، فارسی با گویش محلی است و مردم منطقه پیرو مذهب شیعه (اثنا عشری ) و سنی حنفی اند (ایران . وزارت دفاع . ادارة جغرافیائی ارتش ، ج 30، ص 10).

جمعیت بخش بیارجمند در 1375 ش ، حدود 000 ، 7 تن بود که از این تعداد حدود 850 ، 3 تن در دهستان خارتوران به سر می بردند. بقعة مشهور به قبر حضرت جرجیس پیغمبر در فریدا (=فریدر از آبادیهای دهستان خارتوران ) قرار دارد (ایران . وزارت کشور. ادارة کل آمار و ثبت احوال ، ج 1، ص 279).

شهر بیارجمند (جمعیت طبق سرشماری 1375 ش : 626 ، 2 تن )، در ارتفاع 1080متری در 112 کیلومتری جنوب شرقی شهر شاهرود، در دشت گسترده ای در جانب جنوبی رشته کوه البرز شرقی و حاشیة شمالی دشت کویر واقع است . راه اصلی شاهرود ـ سبزوار از شمال آن می گذرد. میانگینِ حداکثر

مطلق دمای آن در تابستان ْ44 و میانگین حداقل آن در زمستان ْ15- است . بارش سالانة آن نیز حدود 110 میلیمتر است . دق بیارجمند (شوره زار) در جنوب شرقی شهر بیارجمند در شمال آبادی دره دایی قرار دارد ( جغرافیای کامل ایران ، ج 2، ص 776). بیارجمند با راه اصلی به شهرهای میامی و شاهرود در شمال و شمال غربی و نیز به شهر داورزن و سبزوار مرتبط است . خانخودی و زمان آباد نیز از طریق راههای فرعی با بیارجمند ارتباط دارند. شهر دارای مسجد جامع (متعلق به دورة افشاریه ) و چند زیارتگاه از جمله «پیر بریانه » و «پیر آهوان » است . جشن سَدة مردم بیارجمند از مهمترین جشنهای محلی منطقه است که پنجاه و پنج روز مانده به آخر سال برگزار می شود. اهالی معتقدند که با شروع گرما، مقدمات سبز شدن گیاهان بویژه گندم فراهم می شود و لذا در این روز در محله های شهر، سده (بوته های بیابانی با گُلهای سفید و ریز) روشن می کنندارسال توسط ابوالفضل احمدی

جانوران

شماری از جانوران ساکن منطقه بیارجمند در گذر زمان نام های محلی به خود گرفته اند. اگرچه این جانوران دارای نامهای رسمی و علمی هستند ولی در مورد بسیاری از آنها شخص بنده اطلاعی از این نامها ندارم.

1. چغول : نوعی سهره

2. خولی : شانه به سر

3. گالسنو : سوسک مشکی

4. تان تنو : عنکبوت

5. بزغاله مار:بزمچه

6. مارسو:سوسمار

7. خاک انداز گاله بنداز: عنکبوت کوچک

8. گو خدا:فاطمه چسوک :سن

۹.هدهد

۱۰-حیوانات اهلی شامل :گاو-گوسفند -بز-مرغ-خروس-الاغ-اسب- شتر و ...

۱۱-سار

۱۲-و...ارسال توسط ابوالفضل احمدی
 
تاريخ : پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۹۲

واژه های بیاری

چند وقتی هستش که به فکرم رسیده هرچی میتونم واژه های بیاری رو جمع کنم یکجا و با یک لینک به این وبلاگ اضافه کنم ولی دامنه واژه هایی که من بلدم خیلی کمه چون زمان زیادی در بیارجمند نبودم تازه لهجه های روستاهای اطراف رو هم خیلی بلد نیستم. اگه کسی تونست به این واژه نامه چیزی رو اضافه کنه لطفا در بخش نظرات بیاره من هم با کمال میل اضافه میکنم فقط یادش نره که حتما معنی اون رو هم بیاره.

با سپاس.

خوردنی ها:

ردیف واژه معنی
۱ کلمبه نوعی نان که حکم شیرینی را دارد. از خمیر شیرین و روغن دار و گاهی اوقات شیر تشکیل می گردد و معمولا ماندگاری چند ماهه دارد. سرگرمی زمستانی بیاریهاست و در دو حالت بدون شکر (اوویی) و شیرین (قندی) تهیه میگردد.
۲ سورو نان روغنی بیاریها که بصورت گرد و با افزودن روغن (گاهی اوقات از جیزغاله دنبه گوسفند استفاده میگردد) به خمیر معمولی تهیه میگردد. نمونه های تهیه شده در تنور هیزمی مزه بسیار خوبی دارد.
۳ کماچ نان مربوط به چوپانهاست که در صحرا و بنه و با قرار دادن خمیر در زیر خاکستر تهیه می شود. معمولا گوشت آن زیاد است و به قول امروزیها جزء نانهای حجیم میباشد.
۴ سوروپلاچو شیرینی محبوب بیاریهای که از سرخ کردن خمیر نازک شده در روغن داغ و افزودن شکر بعد از خارج کردن از روغن تهیه میشود. اگر گیر آوردید حتما امتحان کنید.
۵ قروت همان کشک است. مطئن نیستم ولی بنظر میرسد ریشه این واژه ترکی باشد.
۶ سیچو همان قره قروط است.
۷ قیماغ سرشیر
۸ مسکه کره تهیه شده از گرما دادن قیماغ است.
۹ گورماست خورشتی است تریتی که از اضافه کردن ماست به شیر تهیه می شود

 

۱۱ قروتی یا نون و قروت عشق بیاریها بطوری که بیاریها را قروت خور مینامند. این غذا نیز تریتی بوده و با اضافه کردن آب به کشکی که در روغن و پیاز آماده شده و افزودن پونه و ... تهیه می شود. معمولا با گوجه و بادمجان خورده می شود.
۱۲ اشکنه ماست خورشت تریتی مثل قروطی که بجای قروت از ماست استفاده می کنند.
۱۳ اشکنه گوجه خورشت تریتی
۱۵ اشکنه سیچو خورشت تریتی
۱۶ اشکنه اسباب خورشت تریتی
۱۷ بغچه همان باغچه است که برای حیاط خانه بکار می رود.
۱۸ کر حوض
19 دلوزی ساختری L مانند در ورودی اتاق اصلی (حال) که مانع ورود هوای سرد و گرم بطور مستقیم به خانه می گردد.
20 دِحول مترسک
21 بادیه کاسه
22 تاس نوعی کاسه که بیشتر برای حمام استفاده می شده و مسی بوده با لبه های کنگره دار


ارسال توسط ابوالفضل احمدی
 
تاريخ : پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۹۲

این بازی بصورت گروهی بوده و یک نفر به هر طریقی انتخاب میشود و بحالت رکوع می ایستد تا دیگران از روی پشتش بپرند که این پرش همراه با خواندن شعرها و رعایت اصولی است. یک نفر به عنوان اوستا (استاد) که شعرهای بازی را از بر است انتخاب شده و به عنوان نفر اول می پرد و شعر هر پرش را میخواند و دیگران پشت سر او همزمان با پریدن از پشت نفر اول آن شعر را تکرار می کنند. اگر کسی نتواند بپرد یا در میانه راه پایین بیفتد و یا نکات مورد نظر دیگر که بعضی مراحل دارند رعایت نکند، باید جایش را با نفر خم شده عوض کند. اگر تمام مراحل طی گردد و کسی نبازد، نفری که خم بوده درون دایره ای می ایستد و دیگران باید بایشان را به دایره برسانند در حالی که نفر میان دایره سعی می کند به آنها دست بزند. اگر همه پایشان را به دایره برسانند بدون آنکه دست نفر وسط به آنها بخورد، بازی دوباره با همان نفر انجام می شود ولی اگر نفر وسط بتواند به یکی از افراد دست بزند، او باید جایگزین گردد. شعر های بازی به صورت زیر است:

اِز سِر نو گِزر خانُم

باز باز یکی شد
باز باز دو تا شد

سومیش کل نمی زنُم (در این مرحله هنگام پریدن نباید جایی از بدن به نفر خم شده برخورد کند)

چهارمیش چهار دست و پایم بر زِمین ( درهنگام فرود باید چهار دست و پای نفر پرنده به زمین برسد)

پنجمیش یک دست یک پا بر زِمین ( درهنگام فرود باید یک دست و یک پای نفر پرنده بصورت ضربدری به زمین برسد)

شیشمیش شیشه عمرُم بر زِمین

هفتمیش هفت آسمان

هشتمیش هشت در بهشت

نهمیش نام خدا

دهمیش هوریو

یازدهمیش لالام میاد (همراه با خمیازه)

شِبی اول عِدس پِلو

شِبی دوم باقالی پِلو

شِبی سوم بِزِنو بِرو (در این مرحله که مرحله آخر است هنگام پرش، نفر پرنده ضربه ای به نفر خم شده می زندارسال توسط ابوالفضل احمدی
 
تاريخ : پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۹۲

سُوآر سُوار قروتی!!

یکی از بازیهای جالب و نشاط آور بیارجمندیها این بازی سُوار سُوار قروتی است. سُوار همان سّوار و قروتی به معنی کشک است (بیاریها به کشک قروت میگویند که بنظر میرسد برگردان ترکی واژه کشک باشد). چرایی این نامگذاری آن برای اینجانب نا آشناست.

در این بازی بچه ها به دو گروه شده و با قرعه یکی از گروه ها باید سواری بدهد. تعداد هر گروه معمولا سه یا چهار نفر است و بیشتر شدن آن بازی را مشکل میکند.گروه سواری دهنده بترتیب پشت سرهم قرار گرفته و بحالت رکوع می ایستند. نفر اول سرش را به دیوار چسبانده و دستانش را روی دیوار میگذارد. نفر دوم دستانش را روی باهای نفر نخست گذاشته و خودش با به او نزدیک میکند. بهمین ترتیب باقی گروه می ایستند. بعد از تشکیل این قطار انسانی گروه دوم نفر به نفر با دورخیز بر روی پشت نفرات خم شده می پرند. تلاش آنها اینست که تا جای ممکن جلوتر بپرند تا همگی روی افراد جا شوند. اگر کسی در هنگام پرش یا بعد از آن پایین بیفتد گروهش بازنده شده و جاها عوض میشود. پس از آنکه تمام نفرات پریدند تا 10 (یا هر شماره توافقی دیگر) می شمارند. در این مدت افراد گروه سواری دهنده نباید بخسبند (خم شوند و روی زمین بنشینند) بلکه باید وزن را کامل تحمل کنند.اگر بخسبند بازی تکرار می شود و اگر بتوانند تا انتهای شمارش ایستادگی کنند نوبت پریدن آنها میشود. به این ترتیب درحالی که تلاش افراد کولی دهنده به حفظ حالتشان است و میخواهند به هر شکل شده یا خود را حفظ کنند و یا کاری کنند نفرات گروه مقابل بیفتند، نفرات سواری گیرنده خود را سنگین کرده و مثلا با پریدن روی سر و گردن افراد زیرین تلاش میکننده آنها را مجبور کنند که بخفتند.ارسال توسط ابوالفضل احمدی
 
تاريخ : پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۹۲

گذلاشتم

گُذلاشتم

همان دوز بازی شهری است. گذلاشتم یک بازی دو نفره است و از یک کاغذ، که روی آن طرحی کشیده شده و جایگاه ها را مشخص می‪کند، و دو سری مهره که معمولا از سنگ یا چوب هستند، تشکیل می‪شود که به دو صورت سه‪تایی و دوازده تایی (شماره سنگ‪ها یا چوب‪ها) انجام می‪پذیرد. البته میتوان طرح بازی را روی زمین کشید و روی آن به بازی ادامه داد.. در روش سه‪تایی یک مربع رسم کرده و از میانه هر ضلع به میانه ضلع مقابل وصل می‪کنیم. به این ترتیب یک مربع با یک بعلاوه در وسط آن ایجاد می‪گردد و 9 جایگاه برای قرار دادن سنگ یا چوب‪ها ایجاد می شود. در روش 12 تایی سه مربع داخل یکدیگر رسم کرده و گوشه های مربع کوچک را با عبور از گوشه های مربع میانی به گوشه های مربع بیرونی وصل می‪کنیم. همچنین از میانه ضلع های مربع کوچک درونی به میانه ضلع‪های مربع بزرگ بیرونی خط رسم می‪کنیم. به این ترتیب 24 جایگاه ایجاد می‪شود. روش بازی بدینصورت است که بصورت قرعه (یا سنگ کاغذ قیچی، یا شماره آوردن و ...) یک نفر شروع کننده می شود. وی اولین مهره را گذاشته و به نوبت هر یک مهره های خود را روی جایگاه ها قرار می دهند. هر کس بتواند سه مهره را در یک راستا قرار دهد می تواند یکی از مهره های حریف را حذف کند. در بازی سه تایی با روی خط قرار گرفتن سه مهره بازی تمام می شود زیرا مهره های حریف 2 تا شده و دیگر قادر به بازی نیست ولی در بازی 12 تایی تا جایی که مهره های حریف به 2 برسد بازی ادامه دارد. نکته مهم آنکه در بازی سه تایی می توان مهره ها را از جایشان بلند کرده و در هر جایگاه خالی موجود قرار داد حال آنکه در بازی 12 تایی مادامی که تعداد مهره های بازی کن بیش از 3 تا است، حق ندارد مهره را بلند کند و تنها اجازه حرکت مهره به جایگاه های خالی در همسایگیش را دارد. همچنین  باید توجه داشت که در بازی 12 تایی اگر قبل از قرار گرفتن کامل مهره ها روی صفحه یکی از نفرات 3 مهره را ردیف کند، باید از مهره های حریف که در صفحه گذاشته نشده اند (هنوز وارد بازی نشده اند) کم شود نه از مهره هایی که روی صفحه هستند.ارسال توسط ابوالفضل احمدی
 
تاريخ : پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۹۲

سنگله

سنگله همان «یک قل دو قل» شناخته شده است که در سرتاسر ایران و در شهرهای و روستاهای گوناگونی بازی می شود. ابزار آن پنج سنگ است که یکی از آنها بعنوان گل بکار می‪رود. لازم نیست که این گل از پیش مشخص گردد بلکه هر یک از پنج سنگ را می‪توان در هر گام یا مرحله بعنوان گل بکار برد. بازی سنگله از گام‪های زیادی تشکیل شده است که از ساده آغاز و کم کم سخت تر و سخت‪تر می‪شود. بازی با سنگها با یک دست انجام می‪شود و دست دیگر تنها بعنوان تکمیل کننده و در بعضی از گامها بکار گرفته می‪شود. تعداد بازیگران محدود نیست و می تواند از دو نفر تا هر تعدادی باشد ولی بهتر است بیشتر از پنج نفر نباشد چرا که اگر دیر به دیر نوبت بازیگران شود تا بازی کنند، جذابیت بازی کاهش می ‪یابد.

گام‪های سنگله:

پنج گام اول به سبک زیر است:

1. پنج سنگ را روی زمین ریخته و یکی را بدلخواه بعنوان گل برمی‪گزینیم. با پرتاب گل به هوا یک سنگ را برداشته و گل را در هوا و با همان دست که سنگ از زمین برمی‪دارد و گل را پرتاب می‪کند، می‪گیریم. به همین ترتیب تمام چهار سنگ را برداشته و به گام بعد می‪رویم.

v      در هنگام بازی نباید دست بازی کننده و یا سنگی که دستش باید برابر قانونهای بازی به آن بخورد، به سنگهای دیگر برخورد نماید (مانند تکان خوردن یک سنگ در اثر جابجایی سنگ دیگری که به آن تکیه داده است) و اگر بخورد خطا بوده و نوبت بازیگر بعدی است که ادامه دهد.

2. در گام دوم باید بعد از ریختن سنگها و برداشتن گل، سنگهای روی زمین را دو به دو جمع کنیم (مانند گام اول با پرتاب گل به هوا دو سنگ را برداشته و گل را می گیریم سپس دو سنگ بعدی).

3. در این گام سه تا از چهار سنگ را یکجا و سپس تک سنگ مانده را بر می‪داریم. ترتیب یک و سه اجبار ندارد و می‪توان نخست سنگ تکی را برداشت و سپس سه سنگ را.

4. از آنجا که هر چهار سنگ را باید یکجا برداریم، در این گام در حالی که چهارسنگ را در دست داریم، سنگ گل را به هوا انداخته و چهار سنگ را هم زمان روی زمین می‪گذاریم. سپس دوباره گل را به هوا پرت کرده، چهار سنگ را برداشته و گل را می‪گیریم.

5. چون جدا از گل تنها چهار سنگ داریم، در گام پنجم چهار سنگ را در دست نگه داشته و با پرتاب گل انگشت سوابه خود را بنشانه پنچ سنگ روی زمین مالیده و گل را می گیریم.

v      گامهای بعدی از نظر ترتیب اجرا صد در صد ثابت نیست و می‪توان آنها را جابجا کرد ولی تلاش نویسنده بر آن بوده که ترتیبی که بیشتر بکار میرود را بیاورد.

گامهای بعدی:

کلو باز؛ کلو بسته؛ کلو روی انگشتان دیگر، پنجه، پنجه پشت، سلطان، بشکن، نشکن، آبپاش گلابپاش، تخم گذار، تخم بردار، لانه مورچه باز، لانه مورچه بسته، عروس و داماد، تنور باز و بسته، تنور وارون باز و بسته، دیوار باز، دیوار بسته، بلندی رو، بلندی پشت دست، شاخ یک تا پنج، سنگ دستشویی، انگشت ضربدری، سکو پشت و رو...


جایزه و تنبیه آخر بازی:

بطور معمول بعد از تمام شدن بازی توسط برنده بر روی دست بازنده (بازنده ها) این قسمت اجرا می گردد. به این ترتیب که به هر یک از پنچ سنگ نامی داده می شود شامل: چنگلو (ویشگول)، پکّه، خنجر، جارو و نازی. برنده این سنگها را نامگذاری کرده و بر پشت دست بازنده می چیند. جای سنگها بر روی دست جلو (روی نوک انگشت وسط)، عقب (نزدیک مچ)، کناره ها (روی انگشتان کوچک و شصت) و وسط دست است. بازنده با پرتاب سنگها به هوا تلاش می کند تا سنگها را در هوا بگیرد. هر سنگی که از دستش رها شود و نتواند آن را بگیرد، مطابق اسمش حکم اجرا می شود:

1.        نازی: مثل خود بازی سنگله نفر برنده این سنگ را بعنوان گل بکار برده و با هر بار پرتاب سنگ به بالا، قبل گرفتن دوباره آن روی دست بازنده را ناز می کند. تا زمانی که سنگ از دستش رها شده و نتواند آن را بگیرد.

2.        جارو: کمی خشن تر از نازی است و برنده با پرتاب سنگ با خشونت بیشتری دستش را پشت دست بازنده می کشد.

3.        خنجر: در این حالت با هر بار پرتاب سنگ به بالا، برنده روی دست بازنده پنجه می کشد.

4.        پکه: در این حکم با پرتاب سنگ برنده با مشت بر روی دست بازنده می کوبد.

5.        چنگلو: در اجرای حکم این سنگ برنده با پرتاب سنگ به هوا، از پشت دست بازنده ویشگول می گیرد.

به این ترتیب بازی تمام شده و حکم نیز اجرا می شود.ارسال توسط ابوالفضل احمدی
 
تاريخ : پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۹۲

گال- دو

بازی گال دو یک بازی گروهیست که در جای جای ایران با اندکی تغییر و با اسم های دیگری بازی می‪شود. اتک متک یا چوگور، الک بازی و ... از جمله این نامها هستند. ابزار این بازی دو چوب یکی بلند (50 تا 100 سانتی بسته به سن و سال بازیگران) با نام گال و دیگری کوتاه (نزدیک یک وجب) با نام دو.

گروهی که آغازگر بازیست با کمک گال چوب دو را تا جای ممکن به دورترین فاصله پرتاب می‪کند. برای این کار جایگاه مشخصی در نظر گرفته شده و از دو سنگ کنار هم کمک می گیریم. دو را روی دو سنگ که از هم کمی فاصله دارند می گزاریم و با گال زیرش میزنیم. وقتی در هوا بلند شده با گال به آن ضربه ای می زنیم تا پرتاب شود. در روش دیگر که کمی سخت تر است، دو را روی زمین گذاشته و با گال به یک سر آن ضربه‪ای می‪زنیم. در این حالت دو بصورت چرخان به هوا بلند می شود و با ضربه گال آن را پرتاب می‪کنیم. گروه دوم تلاش می کند که دو را در هوا بگیرد. اگر موفق شود، گروه پرتابگر به اصطلاح سوخته و نوبت گروه داخل زمین می شود. اگر بعد از برخورد دو با زمین آن را بگیرند، اجازه دارند تا هفت قدم جلو بیایند. و اگر دو خودش روی زمین بایستد، از همانجا باید دو را به طرف جایگاه پرتاب کنند. در این هنگام نفر پرتاب کننده می تواند با گال و قبل از ایستادن کامل دو، دوباره به آن ضربه بزند تا دور تر شود. پس از ایستادن دو، پرتابگر فاصله دو تا جایگاه را با گال اندازه می زند. شماره بدست آمده امتیاز اوست که با امتیاز گروه جمع می شود. پس از این نفر، نفرهای بعدی گروه نیز این کار را تکرار می کنند تا آخر. پایان بازی رسیدن به امتیازی است که پیش از شروع بازی برگزیده اند. جایزه برنده نیز بستگی به توافق پیش از بازی دارد ولی بطور معمول گروه بازنده باید به گروه برنده به اندازه محیط زمین بازی کولی بدهد.ارسال توسط ابوالفضل احمدی
 
تاريخ : پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۹۲
ارسال توسط ابوالفضل احمدی
 
تاريخ : پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۹۲

اگرچه ساخت حوض یا آب انبارهای بین راهی در جای جای ایران متداول بوده است، اما در ساخت آن در هر منطقه ویژگیهای خاص همان منطقه در نظر می گرفته شده است. در بیارجمند نیز برای دسترسی آسان به آب و همچنین انبار کردن آب برای زمانهایی که آب روان در دسترس نیست از این سازه ها استفاده میشده است. حوضهای داخل شهری که شامل وضوخانه مسجد ها نیز می شده است، حوضهای مناطق زراعی مثل درانی و منطقه پایین دست بیارجمند، حوض فرسخ که هر یک فرسخ (فرسنگ) یکی از آنها را برای کاروانها می ساختند و .... خوشبختانه بسیاری از این سازه ها وقفی بوده و به همین سبب امروزه نیز متولی داشته و حفظ شده اند. بویژه حوضهای درانی که هنوز رونق دارند. نمونه ای از این حوض ها که اتفاقا در بالای آن نیز اتاقکی داشته است در عکس زیر آمده است:ارسال توسط ابوالفضل احمدی
 
تاريخ : پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۹۲
ارسال توسط ابوالفضل احمدی
 
تاريخ : پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۹۲
ارسال توسط ابوالفضل احمدی
 
تاريخ : پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۹۲
ساخت یخچالها در ایرانزمین بسیار متداول بوده است و بسیاری از مردم با یخچال شهرهای گردشگری همچون یزد و کرمان آشنایی دارند. یخچال بیارجمند نیز با همان کارکرد ایجاد شده و سالهای سال یخ مورد نیاز فصل گرم را برای مردم روستا تامین می کرده است. در فصل سرما آب کاریز را روانه این یخچال می کرده اند و منتظر می شده اند تا یخ بزند و پس از یخ زدن مقدار دیگری آب را اضافه می کرده اند . اگر به یکباره آب را وارد گودال یخچال می کردند با یخ زدن روی آن دیگر امکان یخ زدن لایه زیرین وجود نداشت چرا که یخ خود بصورت یک لایه عایق حرارت کار می کند. سالهای سال بود که یخچال بیارجمند کارایی خود را از دست داده بود و بدلیل فرسایش ساختمان آن نیز دچار ریختگی شده بود (عکس زیر) هرچند این فرسایش نمای خاص و زیبایی به آن داده بود ولی شدت آن بیش از آن بود که این سازه تحمل ان را داشته باشد. اما در سفر قبلی که به بیارجمند داشتم متوجه شدم که آثار باستانی شهر در دست تعمیر هستند. از جمله آنها همین یخچال بود که خوشبختانه بطور کامل مرمت شده بود. در ضمن سازه های قبرستان نیز در حال تعمیر هستند. متاسفانه فرصتی نشده که پیگیری کنم که چه نهادی کار تعمیر را انجام می دهد ولی بهر حال از این اتفاق خوشحالم و از ایشان تشکر می کنم.

یخچال بیارجمند- biarjomand- biyarjomand

biarjomand - biyarjomand یخچال بیارجمندارسال توسط ابوالفضل احمدی
 
تاريخ : پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۹۲

آنچه در سازه های قدیمی بیارجمند بیشتر از سایر سازه ها مورد توجه بوده، مقبره های افراد سرشناس و یا به قول محلی ها "پیر" میباشد. پیرها که به اصطلاح به همان مقبره ها گفته می شود در محلهای مختلف شهر وجود دارند از قبرستان گرفته تا شهرک پایین و یا حتی در بین زمین های دیم که محل بیارجمند قدیم بوده است. بیشتر این سازه ها شکل خود را حفظ کرده اند ولی متاسفانه مشهور ترین آنها که در شهرک پایین قرار دارد (پیر راهو) بدلیل ساخته شدن مصلی، تخریب شده و ساختمان نوسازی برایش بنا گردیده است. در زیر عکس چند مقبره آورده شده است که در قبرستان ته جای دارند.ارسال توسط ابوالفضل احمدی
 
تاريخ : پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۹۲
بازی لقی زنو

بازی لقی زنو که بین پسر بچه ها (تا راهنمایی و به ندرت دبیرستان) رایج است، یکی از بازیهای پر هیجان و همچنین خطرناک است که در بیارجمند بازی می شود. در این بازی بچه ها دو گروه شده و یکدیگر را با لگد می زنند! تنها قانون این بازی کمر به پایین است یعنی به پاهای یکدیگر لگد میزنند که البته بیشتر حادثه های این بازی ناشی از رعایت نکردن همین تک قانون است. همانطور که گفته شد بیشتر پسر بچه های کم سن و سال این بازی را انجام می دهند و به دلیل ضعف بدنی صدمه دیدن در این بازی خیلی رایج نیست. معمولا مدت بازی نامحدود است. بطور مثال ممکن است تمام زنگ های تفریح بین کلاسها و حتی بعد از تعطیلی مدرسه ادامه یابد و در روزهای بعدی نیز ادامه دار باشد مگر آنکه اتمام بازی اعلام گردد.ارسال توسط ابوالفضل احمدی
ارسال توسط ابوالفضل احمدی
 
تاريخ : پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۹۲

درانی:

درانی از بخشهای قدیمی شهر بیارجمند است و در قسمت جنوبی شهر قرار دارد. این بخش شامل زمینهای کشاورزی و باغ و بوستانهای اهالی است. آب آن از راه قناتی به همین نام تامین شده و به گفته اهالی آب گوارایی است. گرچه در زمانهای نچندان دور ساختار این محل کاملا سنتی و بصورت کوچه باغی بوده است اما اکنون به جای کوچه باغ، خیابان لختی وجود دارد که نشانی از زیبایی گذشته را در خود جای نداده است. اکنون نه از جویهای سرسبز پوشیده از علف خبری است و نه از درختان توت سر به فلک کشیده و نه از دیوارهای کاهگلی. گویی زیباییهای طبیعی و ظاهر سنتی بیارجمند با حذف نهاده هایی همچون درانی، برج و باروهای دور بخش قدیمی شهر (کنار خندقها)، سازه یخچال، ساباتها و حتی خانهای قدیمی  رو به فراموشی و نابودی است.

با تلاشهای شهرداری مجموعه درانی در حال بازسازی وتبدیل کردن آن به بوستان است. 

این چند تا عکس از درانی بیارجمند گرفته شده در زمستان و تابستان

درخت پسته در تابستان

زمستان:

 


 

خانه باغی- درانی بیارجمند

خانه باغی- درانی بیا
old Pistachio

old Pistachio
کوچه باغ درانی

کوچه باغ درانی
Old pistachio-بیارجمند

Old pistachio-بیارجم
درخت بادام- Almond

درخت بادام- Almond
باغ بادام

باغ بادام
farm field

farm field
درخت گویی - بیارجمند

درخت گویی - بیارجمند
domestic farmer-کشاورز محلی

domestic farmer-کشاو
آب انبار قدیمی نیمه خراب

آب انبار قدیمی نیمه
برج و آب انبار قدیمی

برج و آب انبار قدیمی
پرچین

پرچین
زمین سبست (یونجه)

زمین سبست (یونجه)
پیچ قبرستان ته

پیچ قبرستان ته
درانی

درانی
شلغم زار

شلغم زار
پسته کهنسال- Old Pistachio - بیارجمند

پسته کهنسال- Old Pis
tree log - بیارجمند

tree log - بیارجمند
درخت پسته-pistachio

درخت پسته-pistachio
در مدفون شده-buried door

در مدفون شده-buried
خرمن گندم- Harvest

خرمن گندم- Harvest
Old traditional door with its lock hole

Old traditional door
پی آغالا

پی آغالا
آسیاب حاج مصطِفی

آسیاب حاج مصطِفی
تک درخت - بیارجمند

تک درخت - بیارجمند
ته زوار

ته زوار
دو در- درانی

دو در- درانی
مقبره - قبرستان تu064

مقبره - قبرستان تu06
مقبره پیر- قبرستان تu064

مقبره پیر- قبرستان ت
پی آغالا - بیارجمند

پی آغالا - بیارجمند
قبرستان ته

قبرستان ته
مسجد ته- mosque of biarjomand

مسجد ته- mosque of b
old house - بیارجمند

old house - بیارجمند
یخدان بیارجمند - عکس علیرضا اسلام پناه

یخدان بیارجمند - عکس
پوش

پوش
old house بیارجمند

old house بیارجمند
ruins of Old biarjomand - بیارجمند

ruins of Old biarjom
پوش بالا - Moharam festival- بیارجمند

پوش بالا - Moharam f
کوچه - بیارجمند- آخر سه نبش

کوچه - بیارجمند- آخر
Yarjomand- shahrood- Iran. main street. forushgah kaljol.

Yarjomand- shahrood-
یخچال بیارجمند - Ice-house

یخچال بیارجمند - Ice
یخچال بیارچمند - Ice-house

یخچال بیارچمند - Ice


 

 ارسال توسط ابوالفضل احمدی
 
تاريخ : پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۹۲
[hlOstan]

ارسال توسط ابوالفضل احمدی
 
تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲

پارک ملی توران

نقشه ماهواره ای:

 

مشخصات و شرایط جغرافیایی ذخیره‌گاه زیستکره توران:

دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: مجموعه منطقه حفاظت شد‌ه، پارک ملی و پناهگاه حیات وحش توران به عنوان ذخیره‌گاه زیستکره توران شناخته می شود. اولین مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست‌ در خصوص پارک ملی توران مربوط به سال ۱۳۵۱ است که در آن این منطقه به عنوان منطقه حفاظت شد‌ه اعلام شد.

پس از آن در سال ۱۳۵۵ مصوبه شماره ۷۵ شورای عالی حفاظت محیط زیست این منطقه را به دو بخش پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شد‌ه تقسیم‌ نمود. در همین سال این دو مجموعه به عنوان ذخیره‌گاه زیستکره توران در سطح بین المللی به ثبت رسید. این‌ دو منطقه د‌ارای منابع غنی حیات وحش در بخش پناهگاه حیات وحش و قابلیت‌های ژئوپارک، خصوصیات زمین‌ شناسی، چشمه‌ها، منابع آبی و رودخانه‌ها در بخش منطقه حفاظت شده می باشند.

از آنجا که در این منطقه نیاز به انجام بخشی از امور بهره‌برد‌اری انسان ساخت نظیر معادن بود، مصوبه سال ۱۳۵۵ شورای عالی محیط زیست هر گونه فعالیت انسانی را در پناهگاه حیات وحش ممنوع اعلام کرد و بخشی از فعالیت‌هایی را که د‌ارای اثرات مخرب زیست محیطی کمتری بود، در منطقه حفاظت شد‌ه مشخص نمود.

پس از آن طی مصوبه شماره ۲۳۴ شورای عالی محیط زیست مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۱ بخشی از پناهگاه حیات وحش که هسته مرکزی و امن ترین زیستگاه‌های منطقه را در خود جای د‌اد‌ه بود به پارک ملی تبدیل شد تا حیات وحش و منابع طبیعی به بهترین نحو تحت حفاظت قرار گیرد.

در حال حاضر مساحت پارک ملی توران ۱۰۱۰۷۳ هکتار، مساحت پناهگاه حیات وحش توران ۳۰۳۳۳۰ هکتار و مساحت منطقه حفاظت شده توران ۱۰۳۷۱۲۰ هکتار می باشد.

موقعیت جغرافیایی و منابع انسانی منطقه: ذخیره گاه زیستکره توران از نظر موقعیت مکانی در ضلع جنوبی جاد‌ه تهران – مشهد، حد فاصل خروجی جاد‌ه بیارجمند تا صدرآباد، شمال شرقی دشت کویر، غرب منطقه خارتوران و شرق منطقه طرود قرار د‌ارد.

طبق آخرین برآورد جمعیت در سال ۱۳۸۵، تعد‌اد ۳۷۹۵ نفر در این منطقه زندگی می کنند که معیشت و زندگی آنها وابسته به کشاورزی، د‌امد‌اری و بافندگی است. از این رو با توجه به معیشت زندگی مردمی که در این منطقه زیست می کنند، فشارهای زیاد‌ی چه از نظر تعلیف د‌ام (به خصوص شتر) و چه از نظر شکار غیر قانونی به این منطقه وارد میشود.

از شهرها و روستاهای مهم که بر ذخیره‌گاه زیستکره می توانند تاثیر گذار باشند می توان به شهر بیارجمند که در ۴۹ کیلومتری غرب منطقه واقع است و روستاهای زمان آباد، ‌احمد آباد،‌ رضا آباد،‌ دستجرد و عباس آباد اشاره نمود.

اقلیم و زیستگاه: ذخیره‌گاه زیستکره توران د‌ارای آب و هوای خشک و نیمه خشک بود‌ه، در ناحیه فلا‌ت ایران – آناتولی قرار د‌ارد و از نظر منطقه رویشی رستنی ها، در ناحیه ایران – تورانی قرار می گیرد. زیستگاه آن از نواحی پست با خاک های رسی، گچی، شنی و سنگی تا نواحی کوهستانی با ارتفاعی بیش از ۲۲۰۰ متر تشکیل گردید‌ه است.

ارتفاعات مهم منطقه شامل کوههای ماجراد، کوه پیغمبران، سوخته کوه، پر و بال، شوراب الکم، تنگه تاریک و کوه غریبه می باشد.

از چشمه‌های مهم این منطقه می توان چشمه غریبه، سی تل، افغانی ها، لکم، تلخاب، کال مرا، پرو بال، پونیدر، هنی، نیستانه، بغلو، شاه چشمه، ملحه، بهاندر، چشمه شاه، چشمه ماجراد، چشمه پریه، ابوالیحیی و چشمه عزیز را نام برد. مهمترین رودخانه این منطقـه که در اکثر فصول سال آب د‌ر آن جاری است رودخانه کال شور میباشد که به خاطر وجود املاح بسیار زیاد نمک، غیر قابل شرب است.

به بعضی از دشت ها در این منطقه دق می گویند. نام ‌گذاری بیشتر این دق‌ها ریشه‌ تاریخی د‌ارد. دق‌های مهمی که د‌ر د‌اخل این منطقه قرار د‌ارند عبارتند از: دق بیارجمند، دق دوشاخ و د‌ق اسب‌اند‌از.

کوه پیغمبران که به قولی مقبره پیامبری به نام جرجیس می باشد، جنبه زیارتی پید‌ا کرد‌ه و جزو آثار مذهبی منطقه به شمار می رود.

گونه های شاخص جانوری:

ذخیره‌گاه زیستکره توران از تنوع جانوری بالایی برخورد‌ار میباشد. این ذخیره‌گاه میزبان یکی از نادرترین گونه‌های جانوری یعنی یوزپلنگ آسیایی است ‌که در حال حاضر تنها محدود به مناطق خاصی از ایران می باشد. در مورد رفتار شناسی و زیست شناسی این گونه تحقیقات زیاد‌ی توسط پروفسور شلر صورت گرفته است. لازم به ذکر است که این گونه تحت حمایت صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) قرار د‌ارد.

از جانوران شاخص این منطقه می توان به گورخر ایرانی (طبق آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۶۹ راس گورخر شمارش شد)، یوزپلنگ آسیایی، پلنگ، جبیر، آهو، کل و بز، قوچ و میش، کفتار، کاراکال، جربیل، هوبره، زاغ بور، حواصیل، باقرقره، انواع پرندگان شکاری از قبیل عقاب طلایی، شاهین، بحری، انواع ‌سارگپه، د‌لیجه، شاه بوف، انواع خزندگان مانند آگاما، بزمجه، مارجعفری، مارشاخد‌ار ایرانی، کفچه‌ مار، گرزه مار و از حشرات هم می توان به پروانه‌های ‌روز پرواز مهاجر ازخانواد‌ه Papilionidae اشاره‌ کرد.

رخداد های منطقه:

- در تاریخ ۱۳۸۸/۶/۴ در منطقه چشمه پروبال از ۴ قلاده یوزپلنگ آسیایی عکسبرداری شد.

- یکی از غم انگیزترین وقایع در شمال پارک ملی توران، در تاریخ ۸ و ۹ مرداد ۱۳۸۹ اتفاق افتاد، زمانیکه یک یوزپلنگ مادر به همراه دو توله کوچک خود در تصادف جاده ای کشته شدند. تصادف این دو توله یوزپلنگ در ۸ کیلومتری غرب روستای عباس آباد توسط پلیس به محیط بانان گزارش داده شد، جائیکه ایستگاه محیط بانی شمالی در توران واقع شده است. متاسفانه با وجود گشت زنی در اطراف جاده ها برای جستجوی یوز مادر که تصور می شد در اطراف محل از دست دادن توله های خود باشد، بعد از شب حادثه او را در حالیکه بشدت مجروح شده بود در یک کیلومتری محل تصادف توله ها پیدا کردند. به رغم تلاش های دامپزشکی، یوز مادر در مسیر دانشگاه دامپزشکی گرمسار از بین رفت.

- دلبر نام یک توله یوز ماده می باشد که توسط سگهای گله یک چوپان افغانی در بهار سال ۱۳۹۰ در منطقه توران به دام افتاد. پس از به دام افتادن توله یوز چوپان افغانی تصمیم به نگهداری از آن می گیرد. پس از مدتی چوپان دیگری به نام علی، زمانی که مشغول چرای گله خود بوده متوجه حیوان عجیبی در بین گله چوپان افغانی می شود. علی پس از مشاهده دقیقتر متوجه می شود که حیوان عجیب یک یوزپلنگ است. علی پس از متقاعد نمودن چوپان افغانی توله یوز را گرفته و به منزل خود می آورد. خوشبختانه منزل علی در نزدیکی پاسگاه محیط بانی تجور بوده و بلافاصله محیط بانان را از این موضوع مطلع نموده و توله یوز را به محیط بانان تحویل می دهد. در حال حاضر دلبر در پارک ملی توران در محیط فنس کشی شده که تردد و بازدید کننده در آن کم است، نگهداری می شود. توله یوزها شکار کردن را بوسیله مادرشان در سن یک سالگی آموزش می بینند. متاسفانه به دلیل سن کم دلبر و عدم توانایی در شکار، همچنین عدم موفقیت در پیدا نمودن مادر دلبر، رها سازی این توله یوز امکان پذیر نبود و منجر به مرگ زود هنگام او می شد. دلبر در حال حاضر با خرگوش زنده و گوشت گوسفند تغذیه می شود.

- در سال ۱۳۹۰ در دهانه چاه دلبر از یک قلاده یوز پلنگ ماده و دو توله اش عکسبرداری شد.

- در سال ۱۳۹۰ در مسیر پاسگاه دلبر به سمت احمد آباد از یوزپلنگ و توله هایش از فاصله ۷ متری عکسبرداری شد.

- دستگیری شکارچیان متخلف دو راس کل وحشی در آبان ۱۳۹۱ (لینک مرتبط)

- مرگ یک قلاده یوزپلنگ ماده در اثر حمله سگ های گله در آذر ۱۳۹۱ (لینک مرتبط)

تصاویر ذخیره‌گاه زیستکره توران:

مرگ یوزپلنگ مادر در برخورد با خودروهای عبوری در شمال پارک ملی توران، ۹ مرداد ۱۳۸۹

دو توله یوز کشته شده در برخورد با خودروهای عبوری در شمال پارک ملی توران، ۸ مرداد ۱۳۸۹

دلبر
ارسال توسط ابوالفضل احمدی
 
تاريخ : یکشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۲
حضور امین حیایی در ایام نوروز در بخش بیارجمند

ارسال توسط ابوالفضل احمدی
 
تاريخ : یکشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۲


ارسال توسط ابوالفضل احمدی
 
تاريخ : شنبه چهارم خرداد ۱۳۹۲

کوهپايه اي بودن اين روستا سبب شده تا ساخت و ساز مناطق مسکوني و زمين هاي زراعي و باغات به صورت پلکاني درآيد و اين امر در کنار کاربرد مصالح سنتي و بومي در ساخت خانه ها با اقليم کوهپايه اي بر فراز پهنه اي از کوير منظره زيبايي را بوجود آورده و نظر هر تازه واردي را به خود جلب مي کند.

همجواري با پارک ملي توران و وجود حيوانات و پرندگان وحشي نظير يوزپلنگ آسيايي، گور خر آسيايي، زاغ بور و … گردشگران و طبيعت گردان بسياري را به اين روستا جذب مي کند. چشمه آور و … از جمله اماکني است که هر ساله مورد توجه مردم از روستاها و شهرهاي همجوار براي تفرج قرار مي گيرد.

آب کشاورزی روستا از قنات است و در مظهر آن که در گذشته محل تأمین آب شرب روستا بوده با وجود چنارهای کهنسال نمای بسیار دلنشینی را به وجود آورده است.واقع شدن رشته کوه های مرتفع در حاشیه جنوبی و آب های سرشار و قنات ها منجر به شکل گیری روستاهای نزدیک به هم در این منطقه شده و حدود مراتع و باغ‌های روستاها قابل تشخیص از هم نیست و به طور کلی باریکه‌ای سرسبز در دامنۀ رشته کوه به وجود آورده است. قلعه بالا به دلیل ارتفاع بیشتر از روستاهای مجاور چشم انداز کامل بر دشت بیارجمند داشته و از این جهت می توان قلعه بالا را نگین سبز توران نامید.

              

در گذشته عمدۀ مشاغل مردم کشاورزی و دامداری بوده ولی در دهۀ اخیر آهنگ مهاجرت روستاییان به شهر ها بیشتر شده که می توان با توسعۀگردشگری روند مهاجرت در این منطقه را معکوس نمود.

محصولات کشاورزی قلعه بالا از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است که عمدۀ آن گندم، جو، فلفل و شلغم است همچنین این روستا دارای باغات سرسبز انار، گردو، زرد آلو، انجیر زرد و انگور می‌باشد.

در مجاورت این روستا ذخیره گاه زیستکره توران قرار دارد. اشکال مختلفی از اراضی مناطق خشک به چشم می خورد. در مجموعۀ توران، طیف وسیعی از گیاهان من جمله گیاهان یک ساله، بوته‌ای، درختچه‌ای و درختی را می توان مشاهده کرد.

در جنوب غربی منطقه اراضی نمکی و در شرق و شمال شرقی تپه های ماسه ای دیده می شود. اراضی گچی نیز به صورت پراکنده در منطقه وجود دارد که در هر کدام بر اساس شرایط خاص خود محل رویش گیاهان خاصی می باشد. در کانالها و نزدیک چشمه‌ها می توان انواع مختلفی از گیاهان رطوبت پسند را یافت.

در ارتفاعات منطقه گونه های درختی از قبیل بنه، بادامشک، تنگرس و افدارا به وفور مشاهده می گردد. در قسمت‌های دشتی غالباً با گیاهانی از قبیل قیچ، درمنه، کاروان کش، خارشتر، گون، گز و تاغ بر می‌خوریم.

اقامت و شب نشینی در قلعه بالا بسیار خاطره انگیز است، رصد آسمان شب کویر، آتیشونی (دور آتش نشینی) با شنیدن داستان ها و افسانه های قدیمی توسط کهنسالان بسیار جالب است.

                  

تانه بافی یکی از فنون صنایع دستی قلعه بالاست، تانه بافی، فن پارچه بافی در این منطقه است. پارچه ای که بافته می شود به تناسب جنس نخ، مصارف گوناگونی دارد. ضمناً اهالی روستا با پرورش کرم ابریشم و فن تولید نخ ابریشم آشنایی کامل دارند. سوزن دوزی، گل دوزی، سیاک دوزی و دوخت لباس های سنتی از دیگر صنایع دستی روستای قلعه بالاست. مهمترین سوغاتی روستای قلعه بالا فلفل، زیره سبز، انار، کنجد و گیاهان دارویی می باشد.

فصل های بهار و پاییز بهترین وقت سفر به قلعه بالا و منطقۀ خوارتوران در خطۀ شاهوار (شاهرود) است. توسعۀ گردشگری روستایی و عشایری می تواند از روند مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری کرده و در کنار آن زمینه حفظ صنایع دستی و آئین های سنتی فراهم آید، دیگر آنکه گردشگران این نقاط در محیطی جدا از هیاهوی شهر و زندگی مرفه شهر نشینی زمانی را به فراغت در کنار روستائیان و عشایر بسر برده و با حضور خود نقش قابل توجهی در اقتصاد و معیشت روستاییان ایفا می نمایند. بدین شکل روستاها از حالت تک محصولی خارج گشته و سطح درآمد خانواده‌ها افزایش می یابد. ایجاد زمینه اشتغال برای نیروی کار و ایجاد تقاضا برای محصولات کشاورزی، دامداری، سوغات و صنایع دستی از دیگر مزایای توسعۀ گردشگری روستایی و عشایری که توسعه پایدار را در روستای هدف گردشگری قلعه بالا و منطقۀ توران را به دنبال خواهد داشت.

اهالی روستای قلعه بالا برای بهرمندی از این صنعت پاک و پایدار و نیز به جهت خودداری از مهاجرت نیازمند حمایت های دولتی در تأمین زیرساخت های مورد نیاز گردشگری، نظیر جاده دسترسی مناسب، اطلاع رسانی و تبلیغات مؤثر، استاندارد سازی اماکن اقامتی روستایی، برگزاری دوره های آموزش گردشگری برای بومیان و تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

                 ارسال توسط ابوالفضل احمدی
 

بعد از بستن بار و بندیل سفر که البته همیشه آماده و جمع و جوره روز شنبه صبح از ترمینال جنوب با ماشین تهران مشهد حرکت کردم ... ساعت ۸:۳۰ بلیط گرفتم ... چون با احتساب مسیر و ناهار و ... باید قبل از غروب به میامی میرسیدم ... اما از اونجایی که شانسم کمی خوشگله ... تا اتوبوس راه بیفته ... شد ۱۰:۱۵ که حسابی برنامه ام رو بهم می ریخت ... اما از اونجایی که کاری هم از دستم بر نمی یومد ... چش به منظره های زیبای توی راه دوختم و واسه خودم کلی صفا کردم ... اون مسیر رو زیاد رفتم اما اکثرا شب ... و توی روز حال و های دیگه ای داشت ... تا برسم به میامی که اخرین شهر در مسیر من بود که امکانات قابل استفاده ای داشت ساعت شد ۶ عصر و هوا هم کاملا تاریک ... یه ماشین دربست گرفتم و به سمت بیارجمند حرکت کردم ... مقصد من واسه شب اول روستای قلعه بالا بود ... بالاخره رسیدم به قلعه بالا ... اما چون شب بود منظره مسیر و نمای روستا رو از دست دادم ... روستای کوچیکی که پای کوهی برف گرفته قرار داشت ... هوا هم سرد بود ... سراغ آقای شورا رو گرفتم که گفتن مسجده ... به خانومش میگیم بیاد ... (من ایام محرم و قبل از تاسوعا عاشورا اونجا بودم ) خانوم شورا اومد .. خودم رو معرفی کردم و ازش سراغ جایی رو گرفتم که بتونم شب بمونم ... اون خانوم هم منو پیش یه مادر و دختر برد که شب رو اونجا بمونم ... بعد رفتم تنها مسجد روستا و شام نذری زدم بر بدن (ناهار هم نخورده بودم ... حسابی چسبید )و البته صدها چشم کنجکاو هم زیر نظرم داشتن ... شب رو با گپ و گفتی خیلی دوستانه و صمیمی و راحت با مادر و دختر وخوردن انار و میوه گذروندم و بعد هم خواب ... صب ساعت ۷ بیدار شدم

نمی خواستم نور و وقتم رو از دست بدم و تا مردم هنوز از خونه هاشون نیومدن بیرون گشتمو بزنم ... اما زهی خیال باطل ... یادم رفته بود اینجا روستاس و مردم سحر خیز... مراسم روستا گردی رو با مراسم پخت نان محلی شروع کردم ... از اونجایی که روستا نانوایی نداره ... زحمت این کار بر عهده خانومهای روستاس که هر چند وقت یه باری تنور رو روشن میکنن و نانی میپزند ... جانانه ... البته این تنور برای مراسم محرم بود و نذری... کمی کنارشون بودم و صحبت و دیدن طرز پخت نون و ... و البته عکس ...

مردم اونجا با لهجه خیلی خاصی صحبت میکنن و از اصطلاحات و تکه کلامهای خاصی که تا اونجایی نباشی ازش سر در نمیاری... استفاده میکنن .خانوهای دم تنور هم تا قیافه مات زده منو میدین که همینجور برر و برر دارم نیگاشون میکنم ... خندشون میگرفت و بعدش واسم ترجمش میکردن ..

از کنار آتیش و نون داغ و ... زدم به کوچه پس کوچه های اونجا ... روستا کلا کوچیکه ... دارای دوتا بافت سنتی و قدیمی و بافت کمی جدیدتر با مصالح امروزی ... اما کاملا جدا از هم ... روستا روی یه تپه کوچیک پای دامنه یه کوه بزرگ و برفگیر قرار داره .رخ روستا به سمت غربه و امتداد شمالی جنوبی داره ... یه چیزی شبیه ماسوله اما نه کاملا .... روستا معماری گلی و سنتی و حالت پلکانی داره با کوچه های پیچ در پیچ و کوچیک و شیب کمی تند ... روکار خونه ها انگار جدیدا گلکاری شده بود ... ظاهرا وزارت مسکن بودجه ای داده بود ... البته مطمئن نیستم ... چون مسکن همچین کارایی نمیکنه ... اما میراث فرهنگی چرا .. اما بهم گفتن که میراث کاری نکرده ... تا تونستم عکاسی کردم و مث ادمایی که تا حالا خونه گلی ندیده باشه از هر پیچی که میگذشتم .. ذوق میکردم و عکس میگرفتم ... حالا که کمی اومده بودم بالا ... میتونستم یه منظره زیبا از دشت و باغهای اطراف روستا و همینطور کوه بزرگ پشت روستا رو ببینم ... قبل از روستا و در دوطرف اون مزارع و باغهای اهالی قرار داره ... که توی این فصل ... گندم . جو و شلغم و نخود و به فصلش هم کمی زعفران که الان چند سالی هست که اونجا کاشته میشه ... عمل میاد ... به اضافه درختای خرمالو و گردو و انار و بادوم و ...

توی روستا هم چند تا درخت چنار مشتی دیدم که حسابی سن و سالی ازشون گذشته بود ... با تنه هایی به چه ضخامت ... اما کسی نمی دونست سن اونها چقدره ...

روستا چند تا محله با نامهای محلی و کاربردی داره که می تونم اینارو بگم : سر بزو آ sar,bezooA... در قلعه ... سر مهری sarmohri ... سربالا....حندق  handagh... و چند تای دیگه ...

کل روستا چیزی بالای ۱۴۰ خانوارن و کارشون هم کشاورزی و دامداریه ... گوسفند و کمی هم گاو ... اما از شتر خبری نیس

یه غار به نام غار مهدی ... یه منطقه به نام تخت دزدها ... دره مسآوو... و منطقه ای که بخاطر دراومدن گیاهی که به اون علف شکار میگن ،به این نام معروفه ... از جمله مناطق اطراف روستاس.روستا قدیما (شاید هم جدیدنها ) دو تا مزار (قبرستون )داره ... یکیش عجمی و احمدی (نام فامیلی )... و مزار دوم عربی ها که اسم بیشتر اموات اونجا کیقبادی بود و متفرقه کمتر بود که ظاهرا رگ و ریشه این قضیه به زمان حمله اعراب به ایران برمیگرده... من همیشه توی روستاها میرم سراغ قبرستونی و به تاریخ سنگها نگاه میکنم ... خیلی چیزا دستگیر ادم میشه.و یادم هم نمیره که یه روزی هم من به اونجا خواهم رسید .......

اینو هم بگم که اونجا توی زمستون حیوانات منطقه ...  برای تهیه غذا به روستا نزدیک میشن و گاهی هم از نوع گوشتخواراش ( به هوای اونها یا دامها ) که مردم به دلایل امنیتی و محافظتی از دامهاشون ، شکارشون میکنن... اخرین مورد نزدیک شدن این گوشتخواران به روستا حدود دوسال پیش بود ... که با یه درگیری شجاعانه توسط زنی روستایی ... پا به فرار گذاشت...(از قرار گفتنی پلنگ بود .... اما من مطمئن نیستم ... )

متاسفانه به دلیل یه اشتباه کوچیک ... عکسهای قلعه بالا روی مموری پاک شد و من موندم و فقط یه خاطره ...

چد تا عکس فقط برام موند که گذاشتم ... باقی توضیحات روی هر عکس...

 

به خاطر بارندگی های خوب چند روز قبل کمی برف روی کوه نشسته بود اما توی روستا خبری نبود ... به جز جاهایی که توی سایه بود و رفت و آمدش هم کم بود .

این نمای پشتی (غربی ) روستاس

مزارع اطراف

 

قبرستان کیقبادی ها با یه امامزاده مانندی در اون

نمای دیگه ای از روستا

هم صحبتی با مادربزرگی که با حاج آقاش توی روستا زندگی میکنه ... بچه ها هر کدوم رفتن به سمتی ... بیشتر میرن شاهرود یا سبزوار یا تهران

 

تنور نان و آتش و چای دبش

هیزمش هم تاقه ... لامذهب خوب میسوزه

 

 

نون اونجا چیزی شبیه نون تافتون خودمون .. اما این کجا و اون کجا ...

برای روز عاشورا هم یه نون ویژه درست میکنن به نام نون پیازی ... که قسمت من نشد ...

در ایام عید هم نونهای شیرین و مخصوص اون ایام دارن

روز اول رو تا حول و حوش ظهر توی قلعه بالا بودم ...صبحونمو ساعت ۱۱ خوردم که شامل نون محلی سرشیر محلی ... مربای خانگی انجیر و پنیر بود ... بعدش با هماهنگی خانم شورا (احمدی) با یه پراید راهی احمد آباد و بعدش هم رضا آباد شدم ... تا احمد آباد حدود ۷۵ کیلوتر راهه که آسفالته است و از اونجا مسیر جدا میشه و شکل خاکی و بیابونی میشه ... البته با مناظر بسیار زیبا به طول ۳۲ تا

 

آبگرفتگی ها کویری

 

 

کال شور بین راه که به خاطر بارندگی پر اب بود

باید یکی از شاخه های فرعی کال شور سبزوار باشه ؟!

 

نمایی از کوهی که قلعه بالا پای اون قرار داره ... اون عقبیه که برفی هم داره

 

قبل از رسیدن به روستای رضا آباد ...

این مسیر که اصطلاحا بهش میگن مسیر گردنه ...

 بعد از این تپه های کوچولو میرسیم به رضا آباد

 

 

افق باز و نمای شمالی روستا

 

و خود روستا...

من بعد از ظهر رسیدم (۱۳:۳۰) طبق معمول رفتم پیش شورا و برای جا هماهنگی های لازم رو انجام دادم ... توی این فاصله که توی خونه اقای ترابی بودم ... ناهار مختصری (دم دستی) که خانومشون درست کرده بود رو خوردم ... چای ... نیمرو . ماست  و نون محلی ... دستشون درد نکنه

از احمد آباد تا رضا آباد ۳۵ کیلومتر راهه که بعضی از قسمتهای مسیر رو آب برده بود و گل شده بود

به احمد اباد و رضآباد که نزدیک میشدم ... تک و توکی شتر هم رویت شد ... کسب و کار مردم دامداری و شترداریه ... از کشاورزی هم خبری نیست از شتر بیشتر واسه گوشتش و پشمش  استفاده میکنن ...

به شترهای گوشتی میگن : شتر کوچیک ... یه ساله صفاشو میدن ...

کلا روستا ۷۰ خانواره که چند تایی جدیدا خونه رو ول کردن و رفتن شهر ... رضاآباد خارتوران جزء ۱۰۰۰ روستای گردشگریه اما هنوز هیچ امکانات یا کاری انجام نشده ... این منطقه تا ۴۵ سال پیش محل اتراق موقت عشایر بوده ... با گذشت زمان و سخت شدن زندگی، از اون موقع تصمیم گرفتن که اینجا رو برای اقامت دائمی شون انتخاب کنن وبه خاطر اب و امنیتی که داشت. یه اقای "... خان" نامی امور رو نظارت میکرد ... یه فرد رشید و دانا و البته رییس ایل ... و شده روستای رضاآباد خارتوران

همونطور که از اسمش پیداس این روستا توی منطقه حفاظت شده خارتوران قرار داره و نزدیکترین پاسگاه به اون پاسگاه دلبر هست که من متاسفاه نتونستم برم اونجا ...

...

وضعیت خونه و اسکان که مشخص شد تقریبا دم غروب بود .... کمی استراحت و صحبت و آشنایی با خانواده آقای ترابی و بعد هم غروب شرکت در مراسم عزاداری و شام و بعد هم خونه ... انجا هر چند که روزهاش خوبه و گرم .... اما تا دلتون بخواد شباش سرده و یخچال ... به لطف خانواده آقای ترابی شب گرم و راحتی رو تا صب گذروندم ...

 

این سایه های نقره ای ... باقی مانده شبنم های یخ زده روی رملهاس که با تابیدن خورشید روی اونها تلالو خاصی داشتن و زیبا

 صبح تاسوعاس... یه صبحونه سریع و مقوی خوردم و شال و کلاه کردم و زدم بیرون

یکی از جاذبه های روستا علاوه بر معماری اونجا با سقفهای گنبدی و کوچه های مهندسی ساختش ... رملهای نزدیک اونه ... به طوری که با ۵ دقیقه پیاده روی از دم خونه میتونی برسی به رملها ... روستا جهت شمالی جنوبی داره ... هم امتداد با رملها و تپه ها و در اغاز کال شور که در کناره غربی روستا قرارداره

پشت روستا تپه های کوچیک و بزرگه و روبروی روستا رملهای زیبا

این رملها از رضا آباد شروع میشه و در جهت جنوب به احمد آباد میرسه ...

این رملها به این گستردگی ، بالاترین رملیه که من توی این عرض جغرافیایی دیدم ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در نمایی از جنوب شرقی ... میتونید جنگل تاق رو در انتها ببینید ... جایی که روستایی ها بهش میگن جنگل

 

 

این تیغه یه رمله از بالا ... اون شکاف مرز بین دو تا شیبه

 

تنها تپه / کوه سنگی اون جاس ... البته ارتفاع چندانی نداره ... اما نمای خوب ۳۶۰ درجه ای عالی ای داره ...

 

 

 

 من برم سفر و آتیش نباشه ..!!!! خدا به دووووور ...

 

نمای دوتا کلوخ ... قبل و بعداز شیطنت 

 

رد ژای نسبتا بزرگی بود ... با جای پای سگ هم فرق داره ... احتمالا ماله گرگه ... اون جا زیادن ... کسایی هم هستن که با مبلغی اونها رو شکار میکنن .. آفت گوسفندا و بچه شتران ...

 

رد گوسفندا توی رمل

 

 

"پیر " تنها مکان مذهبی اونجا ... دوتا اتاق خشتی و گلی با سقف گنبدی

البته قبرستون قدیمی هم هست ... پرس و جو که کردم پشتوانه درست و درمونی نداره ...

 

اینجوری نبینش ... فقط کافیه پا بذاری روش ... اگه وایستی کمی پات فرو که میری هیچ ... کلی گل هم به کفشت میچسبه

 

پشکلستان...

 

کمی دورتر از روستا اغل شتر ها و گوسفندهاس  با چند تا چاه آب.. که برای ایمنی لاستیکهای فرسوده رو روی دهنه چاه گذاشتن ... سطح آب هم بالا بود ... با اختلاف یک و نیم متر از سطح

آب شرب روستا از یه قنات که به آب انباری میریزه تامین میشه ... آب شیرین با ته مزه تلخی ... مردم اونجا از این آب استفاده میکنن اما برای چایی ز آب معدنی که از شهر میخرن استفاده میکنن ... آب اون قنات چای رو سیاه میکنه ...

قلعه بالا آبش کاملا شیرینه و از قنات یا چشمه استفاده میکنم ... با همون سیستم آب انباری ...

توی این دو تا روستا مغازه ای ندیدیم ... فقط یه مغازه توی قلعه بالا بود که خرت و پرتهای دم دستی داشت ... و یه مرکز پخش نفت ... یه مدرسه ابتدایی و یه مسجد ... بچه های راهنمایی میرن خانخودی که در نزدیکی اونجاس و دبیرستان رو شاهرود ... شبانه روزیه ...

توی رضا اباد هم فقط یه دبستان داره  و دیگه هیچ ... که بچه های بالاتر از دبستان میرن به سمت داورزن و یا سبزوار دختر ها خیلی بخوان درس بخونن تا سوم دبیرستانه ... و دانشگاه ؟؟؟؟

اما بچه های فوق العاده زرنگی هستند ... و دوس داشتنی

 

 

 

 

 

 

 این کپه های سنگ که کنار هم هستن در اصل قبرهای قدیمیه ... بی نام و نشون ...

 

جدید تراش رو اینطور درست کردن ... با یه سنگ مختصر و مفید

خداییش تا حالا قبر به این توپولی دیده بودین ؟

 

نمای سقف پیر

 

 

و اقا / خانوم ماری که واسه خودش توی پیر زندگی ارام و دلچسبی داره ... جالب اینه که خواب زمستونی هم نداره و چهار فصله ... مردم میگن که اون محافظ اونجاس و نمیذاره  ادم بدا وارد بشن

اما خیلی خوشگا بود .. بدنی کشیده و فرز و باریک داشت ... بیشتر از سی سانت نبود

اگه اشتباه نکرده باشم باید مار خالدار بیابونی باشه

مردمک چشمش گرد بود اما گردنش ؟؟؟؟؟... ما که نفهمیدیم .. کاری هم بهش نداشتیم

 

 

داخل مقبره پیر

 

 

 

نمایی از قبرستون جدید که با کمی فاصله از پیر قرار داره .... این هم تابوت فلزی ...

تابستونانه است و مناسب گرمای کویر

 

حاشیه کال شور و اثار آب شسته ها که مثل رگ های کال هستن

 

 نمایی از کال شور

 

 

 هم اتاقی با دو تا تریل زیبا و دوس داشتنی ... یکی روان و یکی کویر

در اصل این وسیله شتر دارهای اونجاس .. با این تریل ها میرن دنبال گله های شتر

راحت سالی یه دونه میندازن دور ...

 و غروب رضاآبادی

البته چون خورشید پشت تپه های ماهوری میره پایین و من هم خسته تر و بی ذوق تر از این حرفام ... بیخیال عکس غروب شدم ...

 

صبح روز دوم ... فک کن بی خبر بری دستشویی ... اونم از نوع دستشویی کنار حیات ...

و آب هم یخ زده باشه ...

 

اتیش هدفمند ...

 

 

چشم این گوگولی رو به اصطلاح خودشون میگن : غبار زده ... ظاهرا وقتی هوا بی خبر و یه دفعه ای سرد میشه یه لایه بخار توی چشم بعضی از حیوونا تشکیل میشه که باعت تاری دید در اونها میشه و اگه معالجه نشه ... به کوری میرسه ... راه معالجه محلی اش هم اینه که با یه سیخ داغ شده زیر چشم گوسفند رو داغ میکنن .... و اینطوری چشم آسیب دیده درمان میشه .. اما نفهمیدم این کار چه ربطی به داخل چشم داره ... ظاهرا باید رویغده های اشکی چشم تاثیری داشته باشه .... به هر حال دانش درمان محلی سابقه طولانی داره ...

 بعد از مراسم درمان گوسفند با هماهنگی آقای ترابی راهی داورزن شدم ... مسیری که از روستا به سمت شمال میره و در نهایت به جاده ترانزیت ختم میشه ... مسیر اصلی تردد محلی ها از این جاده است . چیزی حدود ۵۰ کیلومتر باید باشه ...

در بین راه به یه رشته گنبد های نمکی رسیدم که حساب منو مشغول کردن

محلی ها بهش میگن " قطارا "

در امتداد مسیر ماشین و با فاصله کمی از اون ... تقریبا هم طولانی بودن .... ظاهرا دو رشته دیگه هم در همین امتداد و پشت اونها هست که کوتاه تر و کوچیکترن ...

 

 

این عکسها از توی ماشین و پشت شیشه گرفته شده ... هوا بس ناجوانمردانه سرد بود ... با اون همه تکون و دست انداز ...

 

بعد از اون تپه ها رسیدیم به یه دشت باز که ماحصل بارندگی چند روز قبلش رو میتونید به شکل این آبگیر بزرگ ببینید ... واقعا زیبا بود ... از اون منظره هایه که من توی کویر کم دیدم ...

 

چون فصلیه اسم خاصی نداشت ... اما اون منطقه به نام کویر دوشاخ معروفه و دلیلش هم یه سری ارتفاعات بلنده در دور دستها که دوتا از قسمتهاش مث گوش گربه به شکل واضحی از بقیه قسمتها بلندتره ... پای اون ارتفاعات محل ییلاقی گوسفندهاس که با گرم شده هوا به اون منطقه برده میشن ... خوش به حال گوسفندا ... که به محل اون میگن خییل ...

 

 

این نما فاصله ای بود که یه کال بین رشته گنبد ها ایجاد کرده بود ... رشته دوم در افق دیده میشه

حسابی بزرگ بود و دیدنی ... شکر

 

 

 یه چیز جالب این بود که این دریاچه فقط سمت راست (شرق) جاده بود و سمت دیگه جاده هیچ خبری نبود ... جز خاک خیس و گل

و کلاته مزینان ... اولین آبادی بعد از رضا آباد ... و بعدش خود مزینان و بعد هم داورزن ...

 

 داور زن که پیاده شدم ... (ساعت ۱۱ صبح ) باید منتظر اتوبوسهای مشهد تهران میشدم ... اما از اونجایی که عاشورا بود ... احتمالش رو نمی دادم که بتونم اونجا ماشین گیر بیارم ... در همچین ایامی کل سیستم حمل و نقل تعطیل میشه ...نهایتا باید با یه دربستی میرفتم شاهرود و از اونجا هم تهران ... یا برای شب اونجا جایی رو پیدا میکردم ... اما شانسم زد و بعد از بیست دقیقه ای یه اتوبوس رسید  ... و من راه تهران رو در پیش گرفتم ...

تا سفر بعدی ام کی و کجا باشه ...

خوش باشیدارسال توسط ابوالفضل احمدی
ماري از شركت كنندگان در اولين جشنواره گردشگري سفر به توران با ابراز رضايت از حضور در اين جشنواره اعلام كردند: در صورت برگزاري مجدد اين جشنواره و برنامه هاي مشابه آن حتما به استان سمنان سفر مي كنند.

اين افراد معتقدند: جاذبه هاي گردشگري طبيعي و تاريخي استان سمنان و بخش بيارجمند به حدي زياد است كه مشابه اين جشنواره بايد بيش از اين برگزار شود.

اين گردشگران خونگرمي و برخورد مناسب روستاييان را يكي از بهترين نقاط قوت اين جشنواره ارزيابي و ابراز اميدواري كردند: مسوولان در حفظ فرهنگ مردم اين منطقه و ارائه امكانات بيشتر به روستاييان سخت كوش بخش بيارجمند تلاش كنند.

نخستين جشنواره گردشگری "سفر به توران" هشتم و نهم ارديبهشت ماه امسال با حضور چشمگير گردشگران، تورليدرها، عكاسان ، خبرنگاران و ... در بخش بیارجمند شهرستان شاهرود برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان،گردشگران در روز افتتاحيه اين جشنواره در روستای قلعه بالا حضور يافتند و با بافت با ارزش روستای قلعه بالا كه داراي خانه هاي روستايي به شكل پلكاني است، آشنا شدند.

ساكنان روستاي قلعه بالا نيز با اجرای موسیقی محلی، چوب بازی، آواهای سرکویری ، عرضه سوغات، آش و نان محلی از گردشگران استقبال كردند.

در اين روز، گردشگران از نمایشگاه صنایع دستی این روستا بازدید و تولید زنده صنایع دستی را از نزديك مشاهده كردند .

 اقامت در خانه های روستایی از دیگر برنامه های این جشنواره بود.

بازدید از روستاهای گیور، دزیان و رضا آباد و پارک ملی توران همراه با دیدن گورخر آسیایی و زاغ بور، تپه هاي ماسه اي و ... از دیگر برنامه های این جشنواره بود كه مورد استقبال گردشگران و طبيعت گردان قرار گرفت.

*خونگرمي اهالي و برخورد مناسب روستاييان از ويژگي هاي جشنواره

يكي از راهنمايان تور استان تهران با ابراز رضايت از برگزاري اين جشنواره ، خونگرمي اهالي و برخورد مناسب آنها با گردشگران را يكي از نقاط قوت برگزاري اين جشنواره دانست و ابراز اميدواري كرد: مسوولان با برنامه ريزي بلند مدت و اطلاع رساني مناسب در حفظ فرهنگ بالاي مردم اين روستا تلاش كنند.

"وحيد نظري" از ديگر ويژگي هاي اين جشنواره را حضور اقشار مختلف از جمله تورليدرها، آژانسهاي مسافرتي، عكاسان، خبرنگاران و گردشگران در كنار يكديگر براي حضور در اين جشنواره عنوان كرد و افزود: آشنايي اين اقشار با يكديگر و به اشتراك گذاشتن مشاهدات و نظراتشان از ديگر نقاط مثبت اين جشنواره بود.

 

*مشاهده از نزديك گونه نادر گورخر آسيايي، كم نظير بود

وي با بيان اينكه حضور در روستاهاي هدف گردشگري، مشاهده از نزديك گونه نادر گورخر آسيايي، زيستكره توران و ... براي گردشگران جالب و در نوع خود كم نظير بود، گفت: چنانچه اين جشنواره مجددا برگزار شود، حتما در آن شركت مي كنم.

نظري خواستار آموزش گردشگران قبل از سفر به مناطق گردشگري شد و افزود: گردشگران بايد علاوه بر آشنايي با  نحوه برقراري ارتباط با ساكنان مناطق گردشگري، در زمينه منطقه اي كه بازديد مي كنند نيز اطلاعات مناسبي داشته باشند.

وي برگزاري اين جشنواره را در افزايش و رشد گردشگري استان سمنان و بخش بيارجمند موثر دانست.

*حضور گردشگران موجب رونق اقتصادي روستاييان مي شود

يكي از اهالي ساكن روستاي رضاآباد خارتوران كه به دليل پوشش سنتي خود به سوژه عكاسان تبديل شده بود، نيز با ابراز رضايت از حضور گردشگران در بين روستاييان اظهار داشت: مردم روستا از حضور گردشگران استقبال مي كنند و اين موضوع آنها را شاد مي كند.

"درّ نادري" با اشاره به اينكه حضور گردشگران در رونق اقتصادي و بهبود وضع معيشتي روستاييان موثر است، افزود: خوشبختانه با حضور گردشگران در اين جشنواره ، بسياري از صنايع دستي روستاييان از جمله گليم به فروش رفت.

وي گفت: آشنايي گردشگران با نحوه زندگي روستاييان و حتي پخت نان و تهيه دوغ و كره و ... باعث مي شود كه ارتباط بيشتري با روستاييان برقرار كنند.

وي خواستار ارائه امكانات بيشتر به روستاييان مناطق مختلف بخش بيارجمند به ويژه روستاي رضا آباد خارتوران شد و گفت: ايجاد جاده دسترسي مناسب و آبرساني به روستا در جذب گردشگر بيشتر به اين منطقه موثر است.

*مسوولان براي حفظ روستاهاي بكر بيارجمند تلاش كنند

يكي از عكاسان عضو انجمن نگاه تهران نيز كه در حال عكاسي از چهره يك پيرزن روستايي در كنار سياه چادر بود، با ابراز رضايت از حضور در اين جشنواره گفت: براي اولين بار است كه يك سياه چادر را از نزديك مشاهده مي كنم.

"مرضيه حيدرزاده" با ابراز خرسندي از خونگرمي و مهمان نوازي روستاييان ، اظهار داشت: روستاهاي "قلعه بالا" و "گيور " بسيار بكر و زيبا بودند و خوشبختانه تا كنون بافت قديمي اين مناطق حفظ شده است.

وي خواستار توجه بيشتر مسوولان به روستاييان اين مناطق شد و گفت: مسوولان بايد براي حفظ اين روستاها و ساكنان اين مناطق تلاش كنند.

اين عكاس جوان با بيان اينكه براي اولين بار است كه به استان سمنان سفر مي كند، گفت: با اين سفر متوجه شدم كه اين استان داراي قدمت زيادي است.

*برگزاري جشنواره سفر به توران در جذب گردشگر به استان سمنان موثر است

دبير صفحه ايران زمين روزنامه فرهيختگان نيز با ابراز رضايت از اين جشنواره اظهار داشت: اين منطقه براي مردم و رسانه ها ناشناخته است و برگزاري اين جشنواره زمينه معرفي اين مناطق را فراهم كرده است.

"اسماعيل حق پرست" با تاكيد بر اينكه برگزاري جشنواره سفر به توران در جذب گردشگر به استان سمنان و مناطق مختلف بخش بيارجمند موثر است، ابراز اميدواري كرد: برگزاري اين جشنواره ها منتج به رونق اقتصادي مردم اين مناطق شود.

وي با بيان اينكه تا قبل از شركت در اين جشنواره با نام مناطقي از جمله "جنگل ابر"، " بسطام " و "خرقان" از استان سمنان آشنا بود، گفت: با حضور در اين جشنواره از هم اكنون تعداد زيادي سوژه براي گزارش و خبر دارم.

اين روزنامه نگار خواستار معرفي هر چه بيشتر منطقه حفاظت شده توران و روستاهاي هدف گردشگري بيارجمند در رسانه ها شد و افزود: متاسفانه رسانه ها عادت كرده اند كه به يكسري مناطق خاص و شناخته شده بپردازند و اين در حالي است كه بايد در زمينه معرفي اين مناطق بكر نيز تلاش كنند.

*برگزاري اين جشنواره ها در ماندگاري روستاييان موثر است

يكي از ساكنان روستاي قلعه بالا كه خانه وي به محل اسكان گردشگران تبديل شده بود نيز با ابراز رضايت از حضور گردشگران در اين روستا، اظهار داشت: فروش صنايع دستي ، توليدات لبني و محصولات روستاييان باعث افزايش انگيزه در روستاييان و ماندگاري آنها در روستاها مي شود.

"حمزه عجمي" با اشاره به اينكه چنانچه جوانان روستايي شغل و درآمد داشته باشند در كنار خانواده خود در روستا مي مانند و به شهر نمي روند، افزود: ايجاد زمينه اشتغال براي روستاييان ، فروش صنايع دستي و محصولات، تاثير زيادي در ماندگاري روستاييان و رونق اقتصادي منطقه دارد.

وي با تاكيد بر اينكه مديريت سكونت گردشگران در خانه هاي روستايي و محلي بايد به روستاييان واگذار شود، گفت: ساكنان روستاي قلعه بالا در صدد راه اندازي يك موزه محلي در اين روستا هستند.

*برگزاري اين جشنواره ها بهترين انگيزه جوامع محلي براي حفظ ميراث طبيعي است

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان نيز هدف از برگزاري اين جشنواره را آشنایی گردشگران با قابليت هاي گردشگري بخش بیارجمند در شهرستان شاهرود عنوان كرد و گفت: حضور گردشگران و بهره مندی جوامع محلی از مواهب گردشگری و صنعت توریسم ، بهترین انگیزه براي حفظ محیط زیست و میراث طبیعی است.

"حميد يزداني" با اشاره به اينكه منطقه "توران" بزرگترين منطقه تحت حفاظت سازمان محيط زيست كشور است، گفت: از نظر پوشش گياهي اين منطقه از تنوع بالايي برخوردار بوده و در ميان گونه هاي جانوري آن برخي از نادرترين گونه ها مانند يوزپلنگ آسيايي، گورخر ايراني و پرندگاني همچون زاغ بور و هوبره ديده مي شود.

يزداني افزود: در مجموعه روستاهای این منطقه طوایف و ایلات مختلفی سکنی دارند و گلیم، توبره، پلاس، سوزن دوزی و تهیه البسه محلی از جمله صنایع دستی این منطقه است.

*برگزاري اين جشنواره ها نياز به حمايت دستگاههاي ذيربط دارد

رييس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان شاهرود نيز با اشاره به قابليت هاي فراوان منطقه "توران" در جذب گردشگر اظهار داشت: با توجه به اين ويژگي ها ، در سفر هیات دولت به استان سمنان، دو منطقه شامل منطقه "زيستكره توران" و" رضا آباد خارتوران"به عنوان مناطق نمونه گردشگري انتخاب شدند و در اين راستا معرفي هر چه بيشتر اين مناطق در دست اجراست.

"حميد رضا حسني" يكي از برنامه هاي اين اداره براي معرفي جاذبه هاي گردشگري اين مناطق را برگزاري سالانه دو جشنواره "سفر به زيستگاه زاغ بور" و "سفر به توران" در مجموعه توران عنوان كرد و گفت: خوشبختانه برگزاري اين جشنواره ها در رونق گردشگري و اقتصادي مردم اين مناطق موثر بوده است.

وي گفت: با برگزاري جشنواره سفر به توران بسياري از توليدات مردم روستاهاي بخش بيارجمند به ويژه گليم منطقه رضا آباد به فروش رفت و اين امر موجب خرسندي اهالي روستاها و ابراز رضايت گردشگران نيز شد.

رييس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان شاهرود خواستار حمايت ساير دستگاههاي ذيربط از برگزاري اين جشنواره ها شد.

شایان ذکر است مجموعه توران با بیش از یک میلیون 400 هزار هکتار وسعت دومین ذخیره گاه زیستکره جهان از نظر وسعت محسوب می شود.ارسال توسط ابوالفضل احمدی
شماري از گردشگران اولين جشنواره گردشگري سفر به توران؛ مناطق بكر استان سمنان، مقصد جديد گردشگران

شماري از گردشگران اولين جشنواره گردشگري سفر به توران؛  مناطق بكر استان سمنان، مقصد جديد گردشگران

ماري از شركت كنندگان در اولين جشنواره گردشگري سفر به توران با ابراز رضايت از حضور در اين جشنواره اعلام كردند: در صورت برگزاري مجدد اين جشنواره و برنامه هاي مشابه آن حتما به استان سمنان سفر مي كنند.

اين افراد معتقدند: جاذبه هاي گردشگري طبيعي و تاريخي استان سمنان و بخش بيارجمند به حدي زياد است كه مشابه اين جشنواره بايد بيش از اين برگزار شود.

اين گردشگران خونگرمي و برخورد مناسب روستاييان را يكي از بهترين نقاط قوت اين جشنواره ارزيابي و ابراز اميدواري كردند: مسوولان در حفظ فرهنگ مردم اين منطقه و ارائه امكانات بيشتر به روستاييان سخت كوش بخش بيارجمند تلاش كنند.

نخستين جشنواره گردشگری "سفر به توران" هشتم و نهم ارديبهشت ماه امسال با حضور چشمگير گردشگران، تورليدرها، عكاسان ، خبرنگاران و ... در بخش بیارجمند شهرستان شاهرود برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان،گردشگران در روز افتتاحيه اين جشنواره در روستای قلعه بالا حضور يافتند و با بافت با ارزش روستای قلعه بالا كه داراي خانه هاي روستايي به شكل پلكاني است، آشنا شدند.

ساكنان روستاي قلعه بالا نيز با اجرای موسیقی محلی، چوب بازی، آواهای سرکویری ، عرضه سوغات، آش و نان محلی از گردشگران استقبال كردند.

در اين روز، گردشگران از نمایشگاه صنایع دستی این روستا بازدید و تولید زنده صنایع دستی را از نزديك مشاهده كردند .

 اقامت در خانه های روستایی از دیگر برنامه های این جشنواره بود.

بازدید از روستاهای گیور، دزیان و رضا آباد و پارک ملی توران همراه با دیدن گورخر آسیایی و زاغ بور، تپه هاي ماسه اي و ... از دیگر برنامه های این جشنواره بود كه مورد استقبال گردشگران و طبيعت گردان قرار گرفت.

*خونگرمي اهالي و برخورد مناسب روستاييان از ويژگي هاي جشنواره

يكي از راهنمايان تور استان تهران با ابراز رضايت از برگزاري اين جشنواره ، خونگرمي اهالي و برخورد مناسب آنها با گردشگران را يكي از نقاط قوت برگزاري اين جشنواره دانست و ابراز اميدواري كرد: مسوولان با برنامه ريزي بلند مدت و اطلاع رساني مناسب در حفظ فرهنگ بالاي مردم اين روستا تلاش كنند.

"وحيد نظري" از ديگر ويژگي هاي اين جشنواره را حضور اقشار مختلف از جمله تورليدرها، آژانسهاي مسافرتي، عكاسان، خبرنگاران و گردشگران در كنار يكديگر براي حضور در اين جشنواره عنوان كرد و افزود: آشنايي اين اقشار با يكديگر و به اشتراك گذاشتن مشاهدات و نظراتشان از ديگر نقاط مثبت اين جشنواره بود.

 

*مشاهده از نزديك گونه نادر گورخر آسيايي، كم نظير بود

وي با بيان اينكه حضور در روستاهاي هدف گردشگري، مشاهده از نزديك گونه نادر گورخر آسيايي، زيستكره توران و ... براي گردشگران جالب و در نوع خود كم نظير بود، گفت: چنانچه اين جشنواره مجددا برگزار شود، حتما در آن شركت مي كنم.

نظري خواستار آموزش گردشگران قبل از سفر به مناطق گردشگري شد و افزود: گردشگران بايد علاوه بر آشنايي با  نحوه برقراري ارتباط با ساكنان مناطق گردشگري، در زمينه منطقه اي كه بازديد مي كنند نيز اطلاعات مناسبي داشته باشند.

وي برگزاري اين جشنواره را در افزايش و رشد گردشگري استان سمنان و بخش بيارجمند موثر دانست.

*حضور گردشگران موجب رونق اقتصادي روستاييان مي شود

يكي از اهالي ساكن روستاي رضاآباد خارتوران كه به دليل پوشش سنتي خود به سوژه عكاسان تبديل شده بود، نيز با ابراز رضايت از حضور گردشگران در بين روستاييان اظهار داشت: مردم روستا از حضور گردشگران استقبال مي كنند و اين موضوع آنها را شاد مي كند.

"درّ نادري" با اشاره به اينكه حضور گردشگران در رونق اقتصادي و بهبود وضع معيشتي روستاييان موثر است، افزود: خوشبختانه با حضور گردشگران در اين جشنواره ، بسياري از صنايع دستي روستاييان از جمله گليم به فروش رفت.

وي گفت: آشنايي گردشگران با نحوه زندگي روستاييان و حتي پخت نان و تهيه دوغ و كره و ... باعث مي شود كه ارتباط بيشتري با روستاييان برقرار كنند.

وي خواستار ارائه امكانات بيشتر به روستاييان مناطق مختلف بخش بيارجمند به ويژه روستاي رضا آباد خارتوران شد و گفت: ايجاد جاده دسترسي مناسب و آبرساني به روستا در جذب گردشگر بيشتر به اين منطقه موثر است.

*مسوولان براي حفظ روستاهاي بكر بيارجمند تلاش كنند

يكي از عكاسان عضو انجمن نگاه تهران نيز كه در حال عكاسي از چهره يك پيرزن روستايي در كنار سياه چادر بود، با ابراز رضايت از حضور در اين جشنواره گفت: براي اولين بار است كه يك سياه چادر را از نزديك مشاهده مي كنم.

"مرضيه حيدرزاده" با ابراز خرسندي از خونگرمي و مهمان نوازي روستاييان ، اظهار داشت: روستاهاي "قلعه بالا" و "گيور " بسيار بكر و زيبا بودند و خوشبختانه تا كنون بافت قديمي اين مناطق حفظ شده است.

وي خواستار توجه بيشتر مسوولان به روستاييان اين مناطق شد و گفت: مسوولان بايد براي حفظ اين روستاها و ساكنان اين مناطق تلاش كنند.

اين عكاس جوان با بيان اينكه براي اولين بار است كه به استان سمنان سفر مي كند، گفت: با اين سفر متوجه شدم كه اين استان داراي قدمت زيادي است.

*برگزاري جشنواره سفر به توران در جذب گردشگر به استان سمنان موثر است

دبير صفحه ايران زمين روزنامه فرهيختگان نيز با ابراز رضايت از اين جشنواره اظهار داشت: اين منطقه براي مردم و رسانه ها ناشناخته است و برگزاري اين جشنواره زمينه معرفي اين مناطق را فراهم كرده است.

"اسماعيل حق پرست" با تاكيد بر اينكه برگزاري جشنواره سفر به توران در جذب گردشگر به استان سمنان و مناطق مختلف بخش بيارجمند موثر است، ابراز اميدواري كرد: برگزاري اين جشنواره ها منتج به رونق اقتصادي مردم اين مناطق شود.

وي با بيان اينكه تا قبل از شركت در اين جشنواره با نام مناطقي از جمله "جنگل ابر"، " بسطام " و "خرقان" از استان سمنان آشنا بود، گفت: با حضور در اين جشنواره از هم اكنون تعداد زيادي سوژه براي گزارش و خبر دارم.

اين روزنامه نگار خواستار معرفي هر چه بيشتر منطقه حفاظت شده توران و روستاهاي هدف گردشگري بيارجمند در رسانه ها شد و افزود: متاسفانه رسانه ها عادت كرده اند كه به يكسري مناطق خاص و شناخته شده بپردازند و اين در حالي است كه بايد در زمينه معرفي اين مناطق بكر نيز تلاش كنند.

*برگزاري اين جشنواره ها در ماندگاري روستاييان موثر است

يكي از ساكنان روستاي قلعه بالا كه خانه وي به محل اسكان گردشگران تبديل شده بود نيز با ابراز رضايت از حضور گردشگران در اين روستا، اظهار داشت: فروش صنايع دستي ، توليدات لبني و محصولات روستاييان باعث افزايش انگيزه در روستاييان و ماندگاري آنها در روستاها مي شود.

"حمزه عجمي" با اشاره به اينكه چنانچه جوانان روستايي شغل و درآمد داشته باشند در كنار خانواده خود در روستا مي مانند و به شهر نمي روند، افزود: ايجاد زمينه اشتغال براي روستاييان ، فروش صنايع دستي و محصولات، تاثير زيادي در ماندگاري روستاييان و رونق اقتصادي منطقه دارد.

وي با تاكيد بر اينكه مديريت سكونت گردشگران در خانه هاي روستايي و محلي بايد به روستاييان واگذار شود، گفت: ساكنان روستاي قلعه بالا در صدد راه اندازي يك موزه محلي در اين روستا هستند.

*برگزاري اين جشنواره ها بهترين انگيزه جوامع محلي براي حفظ ميراث طبيعي است

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان نيز هدف از برگزاري اين جشنواره را آشنایی گردشگران با قابليت هاي گردشگري بخش بیارجمند در شهرستان شاهرود عنوان كرد و گفت: حضور گردشگران و بهره مندی جوامع محلی از مواهب گردشگری و صنعت توریسم ، بهترین انگیزه براي حفظ محیط زیست و میراث طبیعی است.

"حميد يزداني" با اشاره به اينكه منطقه "توران" بزرگترين منطقه تحت حفاظت سازمان محيط زيست كشور است، گفت: از نظر پوشش گياهي اين منطقه از تنوع بالايي برخوردار بوده و در ميان گونه هاي جانوري آن برخي از نادرترين گونه ها مانند يوزپلنگ آسيايي، گورخر ايراني و پرندگاني همچون زاغ بور و هوبره ديده مي شود.

يزداني افزود: در مجموعه روستاهای این منطقه طوایف و ایلات مختلفی سکنی دارند و گلیم، توبره، پلاس، سوزن دوزی و تهیه البسه محلی از جمله صنایع دستی این منطقه است.

*برگزاري اين جشنواره ها نياز به حمايت دستگاههاي ذيربط دارد

رييس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان شاهرود نيز با اشاره به قابليت هاي فراوان منطقه "توران" در جذب گردشگر اظهار داشت: با توجه به اين ويژگي ها ، در سفر هیات دولت به استان سمنان، دو منطقه شامل منطقه "زيستكره توران" و" رضا آباد خارتوران"به عنوان مناطق نمونه گردشگري انتخاب شدند و در اين راستا معرفي هر چه بيشتر اين مناطق در دست اجراست.

"حميد رضا حسني" يكي از برنامه هاي اين اداره براي معرفي جاذبه هاي گردشگري اين مناطق را برگزاري سالانه دو جشنواره "سفر به زيستگاه زاغ بور" و "سفر به توران" در مجموعه توران عنوان كرد و گفت: خوشبختانه برگزاري اين جشنواره ها در رونق گردشگري و اقتصادي مردم اين مناطق موثر بوده است.

وي گفت: با برگزاري جشنواره سفر به توران بسياري از توليدات مردم روستاهاي بخش بيارجمند به ويژه گليم منطقه رضا آباد به فروش رفت و اين امر موجب خرسندي اهالي روستاها و ابراز رضايت گردشگران نيز شد.

رييس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان شاهرود خواستار حمايت ساير دستگاههاي ذيربط از برگزاري اين جشنواره ها شد.

شایان ذکر است مجموعه توران با بیش از یک میلیون 400 هزار هکتار وسعت دومین ذخیره گاه زیستکره جهان از نظر وسعت محسوب می شود.

 

http://mymap.ir/maps/3264.html نقشه بیارجمند در گوگلارسال توسط ابوالفضل احمدی
 
تاريخ : شنبه چهارم خرداد ۱۳۹۲
نمایشگاه صنایع دستی در دانشگاه علمی کاربردی ‌بیارجمند برگزار شد
شاهرود - خبرگزاری مهر: رئيس دانشگاه علمی کاربردی بیارجمند از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان شهرستان‌های شاهرود و میامی در این دانشگاه خبر داد.

عباس کاظم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان شهرستان‌های شاهرود و میامی در دانشگاه علمی کاربردی ‌بیارجمند گفت: این نمایشگاه در قالب درس تشریفات دانشجویان رشته روابط عمومی برگزار شده است.

وی افزود: این دانشگاه با هدف افزایش مهارت‌های حرفه‌ای فارغ التحصیلانی که فاقد تجربه اجرایی هستند تشکیل شده لذا استادهای مجرب این دانشگاه تلاش می‌کنند دروس علمی، بصورت کاربردی ارائه شود.

رئيس دانشگاه علمی کاربردی بیارجمند تصریح کرد: هدف دانشگاه، آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش‌های مختلف کشور است به نحوی که دانش آموختگان بتوانند برای فعالیتی که به آنها محول می‌شود، دانش و مهارت لازم را کسب کنند.

وی خاطر نشان کرد: تلاش دست‌اندرکاران این دانشگاه بر روی تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته‌های همخوان با پتانسیل‌ها و قابلیت‌های استان متمرکز شده است و وجود رشته کارشناسی روابط عمومی گواهی بر این مدعاست.  

فرمانده نیروی انتظامی منطقه بیارجمند نیز در حاشیه بازدید از این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تقدیر از برگزار کنندگان آن گفت: موفقیت دانشجویان در برگزاری این نمایشگاه ثابت کرد که اگر مسئولان حمایت کنند، برگزاری نمایشگاه‌های دائمی با موضوعات مشابه دور از دسترس نیست.

سلیمان زرقی افزود: پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل گردشگری بیارجمند می‌تواند موضوعی برای برگزاری نمایشگاه‌های بعدی باشد.

وی تاکید کرد: گردشگری بیارجمند تا بحال مغفول مانده و معرفی نشده است و نتوانسته‌ایم در خور شان مردم مومن و خونگرم این منطقه کویری، به این امر بپردازیم.

فرمانده نیروی انتظامی منطقه بیارجمند در خاتمه ادامه داد: وجود استادها، دانشجویان و کادر مجرب دانشگاه بیارجمند فرصت مغتنمی است تا بتوانیم با کمک مسئولان شهری و ریاست دانشگاه به این مهم دست پیدا کنیم.

استقبال مسئولان محلی، استادها و دانشجویان دانشگاه بیارجمند از این نمایشگاه بعنوان اولین نمایشگاه صنایع دستی این دانشگاه چشمگیر بود.

کلید واژه های مطلب:
رئيس دانشگاه علمی کاربردی بیارجمند
|
عباس کاظم‌زاده
|
نمایشگاه صنایع دستی
|


ارسال توسط ابوالفضل احمدی
 
تاريخ : شنبه چهارم خرداد ۱۳۹۲
نظرات (0)
 

 

امام جمعه بیارجمند : امروزه باوجودارتباطات جهان به این بزرگی رامی توان به دهکده ای کوچک تعبیر کرد

حجت الاسلام محمد احمدی درخطبه های نماز جمعه این هفته شهربیارجمندابتدا حلول ماه رجب راتبریک وتهنیت گفت وادامه دادماه رجب ،ماه خداست ونزول نعمات دراین ماه فراوان است وشب وروزجمعه اول این ماه را شب وروز لیلة الرغائب یعنی شب وروز در خواست آرزو هاازدرگاه احدیت گفته اند وخوشا به حال آنهایی که با خدای خود به خلوت رازونیاز بنشینندوآرزوهای خودوهمه جامعه اسلامی را ازآن خدای بی نیاز طلب نمایند احمدی ادامه دادماه رجب ماه آماده شدن بجهت ورودبه ماه بابرکت شعبان وسپس ماه مهمانی خدا از بندگانش یعنی ماه رمضان است باید از خدا بخواهیم که توفیق درک عظمت وبرکت این ماههارا به همه ی ماعنایت بفرماید.محمد احمدی آنگاه به سالروز ارتباطات اشاره کرد وافزوداز ارتباطات به دو نوع می توان استفاده کرد: یکی برای کارهای خدای ناکرده خلاف وگناه وبی بندوباری و.... دوم برای کسب علم ودانش وکارهای خوب وتقوای الهی ودینی، باید دقت کنیم ،مواظب باشیم مخصوصامواظب فرزندانمان باشیم که شیطان قوی ودرکمین عزیزان مانشسته است تا آنهارا ازمابگیرد،ازخدا وقرآن واهلبیت وانقلاب اسلامی وشهیدان وولایت فقیه جدا کند.امروزه باگذشته ها تفاوت زیادی دارد قبلا هر شهروروستاوکشوری محدودبه خودش بود این همه امکانات وارتباطات نبود ولی امروزبا به وجود آمدن ارتباطات مثل تلفن، تلویزیون،موبایل،ماهواره واینترنت وغیره... باعث شده که تمام جهان بهم پیوسته شودوحتی جهان به این بزرگی رامی توان به یک دهکده ای کوچک تعبیر کرد که همه ازوضع وحالات همدیگرواز همه چیزهم باخبرند،لازمه اش این است که دراین روزگارخیلی حواسمان جمع باشدوبا این امکانات ازخدا وفرامین الهی وتقوا ودینداری فاصله نگیریم.امام جمعه بیارجمندسپس یادآورسالروزموزه ومیراث فرهنگی شدوگفت:ازوظایف مهمه ماست که درحفظ وحراست اماکن فرهنگی وقدیمی گذشته دقت ومواظبت کامل نماییم واین میراث گرانبهای گذشته گان راکه بیانگرقداست وقدمت فرهنگ واجتماع یک کشور یاشهروروستا ویا قوم وقبیله ای بوده است نگه بداریم. احمدی درپایان صرفه جویی رادرهمه امور بخصوص درمصرف بهینه آب مورد تأکید جدی قرار دادواز نمازگزاران وهمه آحاد جامعه خواست تاقناعت وصرفه جویی های لازم را که ازنظر خدا قرآن واهلبیت سفارش زیادی به آن شده مد نظر داشته باشندودرصرفه جویی ازآب که مایه حیات وزندگی همه موجودات است اهمیت بیشتری بدهیم چه بسا اینکه اگر آب نباشدزندگی وسلامت بخطر می افتدوباعث ازبین رفتن جانها می شود.

GetBC(250);


ارسال توسط ابوالفضل احمدی
 
تاريخ : شنبه چهارم خرداد ۱۳۹۲
 

بیارجمند

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

مختصات: شرقی′۴۸°۵۵ شمالی′۰۴°۳۶ / ۵۵٫۸غرب ۳۶٫۰۶۷جنوب / -۵۵٫۸;-۳۶٫۰۶۷ (نقشه)

بیارجمند
بیارجمند بر ایران واقع شده‌است
بیارجمند
اطلاعات
کشور : ایران Flag of Iran.svg
استان : سمنان
شهرستان : شاهرود
بخش : بیارجمند
جمعیت : (۱۳۸۵) ۲٬۵۰۴
ارتفاع از سطح دریا : ۱۰۹۱ متر
پیش‌شماره تلفنی : ۰۲۷۴۷۲۲

شهر بیارجمند یکی از شهرهای شهرستان شاهرود در استان سمنان است. این شهر مرکز بخش بیارجمند است.

بیارجمند در ۱۱۰ کیلومتری جنوب شرقی شاهرود قرار دارد و تا شهر سمنان، مرکز استان، ۳۱۰ کیلومتر فاصله دارد. بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵، جمعیت این شهر ۲٬۵۰۴ نفر بوده است[۱]. بخش بیارجمند از غرب به رشته‌کوه‌های سوخته‌کوه و کی‌کی و از شمال به جاده آسفالته تهران–مشهد و شهرستان میامی و از جنوب به کویر مرکزی ایران و از شرق به شهرستانهای طبس و کاشمر و سبزوار محدود می‌باشد.

میانگین بارش سالانه بیارجمند حدود ۱۱۶۷ میلیمتر است.

پارک ملی حفاظت شده توران که در فاصله ۴۸ تا ۱۴۹ کیلومتری شهر بیارجمند واقع شده از اماکن مهم دیدنی منطقه است. این پارک ملی بزرگ‌ترین ذخیره‌گاه زیستکره در ایران به‌شمار می‌آید.[۱]

بیارجمند دارای کارخانه سیمان است.ارسال توسط ابوالفضل احمدی

اسلایدر